Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หยิกแก้มหยอก ประจำสัปดาห์ที่ 10-16 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

หยิกแก้มหยอก ประจำสัปดาห์ที่ 10-16 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

...หยิกแก้มหยอก สยามเอ็ดดูนิวส์ “สิงห์ ราชดำเนิน” ขอร่วมไว้อาลัยและขอส่งกำลังใจให้ผู้สูญเสียทุกผู้ทุกนามกับกรณีนายทหาร 1 คน อายุ 31 ปี บ้าคลั่งอย่างมีสติ ...(ขอยืนยันที่จะใช้คำนี้...)ได้ก่อเหตุการณ์ขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขาดสิ้นความเป็นมนุษย์  แต่หนีไม่พ้นหลายสิ่งหลายอย่างได้สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมไทยในหลายมิติที่เปลี่ยนไป ที่ต้องนำมาถอดบทเรียน เพื่อหาทางไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมทำนองนี้เกิดขึ้นอีก

..ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณารับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธกราดยิง ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้งหมด รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วย 

..ขณะเดียวกัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิต เช่นกัน

..เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระปรารภห่วงใยผู้ประสบเหตุและผู้สูญเสีย จึงโปรดประทานผ้าไตร 1 ไตร พร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประทานแก่ผู้บาดเจ็บ ทายาทของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ ทุกรายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล

..จากเหตุการณ์ร้ายในพื้นที่ จ.นครราชสีมา บ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือ เป็นส่วนหนึ่งร่วมเยียวยาช่วยเหลือ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรครอบครัวผู้เสียชีวิตแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา ไม่มีเงื่อนไขผูกพัน ระดับประถม ทุนละ 30,000 บาท ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทุนละ 100,000 บาท และระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษาทุนละ 30,000 บาท ทุนระดับ ปวช. รวม 3 ปี 100,000 บาท และทุนระดับ ปวส.ทุนละ 100,000 บาท มีมูลค่าทุนรวมสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาทต่อราย

..ไม่รอช้า นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ลงพื้นที่จ่ายค่าสินไหม ทดแทน ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ครั้งนี้ วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนรับมอบ

..นี่ก็ไม่ช้า ผยง ศรีวณิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนยกหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ที่เป็นลูกค้าของธนาคารซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบเงินให้กับครอบครัว อีก 200,000 บาท สำหรับลูกค้าประชาชนทั่วไปที่เสียชีวิต ได้มอบเงินช่วยเหลือและลดดอกเบี้ยกรณีบาดเจ็บ ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นเวลา 5 ปี พร้อมประสานกับบริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ลูกค้าเร่งด่วน     

..ทันทีที่เหตุการณ์สงบ สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงฯ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยในพื้นที่พบปะบรรดาผู้ประสบเหตุ มีผู้ประสบเหตุ เป็นนศ.ทันตแพทยศาสตร์ 5 ราย แพทยศาสตร์ 5 ราย สาขาวิชาอื่น  10 ราย และนักเรียนร.ร.สุรวิวัฒน์ 4 ราย ทั้ง 24 รายได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากประกันชีวิตหมู่ของสถาบัน ต่อไป

..ขณะเดียวกันภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ไม่รอให้ใครถามหาเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้าย กรณีข้าราชการเสียชีวิต สั่งทุกหน่วยงานอย่าทำเฉย ให้รีบประสานทายาทผู้มีสิทธิเข้ามารับเงินช่วยเหลือบำเหน็จตกทอด เงินช่วยค่าทำศพ กรณีบาดเจ็บ มีสิทธิได้รับการรักษาจนกว่าจะหาย  โดยมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากการต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 500 บาท  ตามสิทธิที่ได้รับจากทางราชการ  

 .. เหตุร้ายครั้งนี้ ขอส่งสัญญาณถึง ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ควรหาทางสร้างหลักสูตรให้ความรู้กับเด็กนักเรียน เยาวชน ยามที่ต้องเผชิญเหตุในลักษณะเช่นนี้ หรือ กรณีที่เจอบุคคลติดอาวุธเข้ามาในอาคารเรียนหรือเผชิญหน้าในสถานที่สาธารณะ สิ่งแรกควรทำอย่างไร ลำดับต่อไปควรทำอะไร เรื่องอย่างนี้จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากร และมีการซ้อมกันปีละหน สองหนดีม่ะ

..ขยันอย่างเดียวไม่พอ ต้องฉลาดและกล้าหาญที่จะแก้ปัญหาด้วย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อีดอัดนโยบาย สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เอาใจอุดมศึกษากลุ่มการวิจัยของโลกมากกว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล (มทร.) ถูกตีกรอบงานให้อยู่ในระดับพื้นที่เท่านั้น แล้วอย่างงี้จะไม่ให้คิดมากได้ไง

..องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.).ต้องอยู่รอด อยู่ได้ อยู่ดี มีสวัสดิภาพ เห็น ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสกสค.ทวงคืนโควต้าพิมพ์แบบเรียนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หากได้มาทั้งหมดจะทำให้เกิดสภาพคล่อง บริหารธุรกิจต่อได้ อค.ได้เดินหน้าต่อไปโดยไม่ต้องปลดพนักงานตามแผน แหมเล่นคิดออกมาดัง ๆแบบกำปั้นทุบดินอย่างงี้ ง่ายไปไหม

..จับตาสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 4,000 อัตรา ในช่วงเดือนเมษายน อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แย้มเชิงนโยบาย ควรเป็นไปตามลำดับขั้น จากรองผอ. มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน หากจะให้ครูชำนาญการมาสอบเป็นผอ.โรงเรียน ก็ควรมีคุณสมบัติพิเศษ ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นผู้ดำเนินการ แต่ละแห่งกำหนดปฏิทินการสอบได้เอง รับรองสนุกแน่

.. สายเลือดคุรุทายาททุกท่านทุกรุ่น พลาดไม่ได้กับ “รวมพลคนคุรุทายาท ครั้งที่ 4 (คุรุทายาทดี...ศักดิ์ศรี ศธ.)" ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  หอประชุมคุรุสภา ศธ.กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ และข้อคิดเห็นทางการศึกษา น่าสนใจยิ่วกับกิจกรรมเสวนาและการบรรยายทางวิชาการ จากตัวแทนคุรุทายาททั่วประเทศ ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท เป็นค่ากิจรรม อาหาร สถานที่ ล่องเรือ และเข็มกลัดตราคุรุทายาท

..เชื่อว่ามาแน่ ๆ งานยักษ์ขยับตัวตื่นอย่างงี้ ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ศุภโชค ปิยสันติ์ ประธานชมรมคุรุทายาทแห่งประเทศไทย คุรุทายาทรุ่น 1 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี คุรุทายาทรุ่น 2 ศธจ.สมุทรสงคราม ผู้ดำเนินรายการเสวนา : ดร.กษมา ป้องกัน คุรุทายาทรุ่น 7 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป.บึงกาฬ  ที่ขาดไม่ได้ น่าจะเป็น ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานและบรรยายพิเศษ ตามด้วย วิีระ แข็งกสิการ (คุรุทายาทรุ่นที่ 1) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สายแข็ง จะบรรยาย “เส้นทางครู...เส้นทางบุญ” คู่กับ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ (คุรุทายาทรุ่นที่ 3) หวังว่าเมื่องานจบแล้ว มีอะไรออกมาให้ฮือฮากันมั่ง อย่าให้สูญเปล่า

..รับสมัครด่วนเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2563 ประกาศจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี แทน ศิโรจน์ ผลพันธิน เปิดรับสมัครและเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2563  ยื่นแบบสมัครด้วยตนเอง และ ยื่นแบบที่ ผอ.สำนักงานมหาวิทยาลัย เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 4 ไม่เว้นวันหยุด ดูเพิ่มเติม และดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ/แบบสมัคร และแบบเสนอชื่อได้ที่  www.dusit.ac.th อายุผู้อยากเป็นต้องไม่เกิน 60 คงต้องดูกันดี ๆ ทุกบรรทัดและวรรคตอนนะ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า

“ สิงห์ ราชดำเนิน”

Tags : ข่าวการศึกษา หยิกแกมหยอก

view