Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

“สวทช.” เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุน ป.โท!วิศวะนานาชาติ 90 ทุน


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้าย ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านเครื่องกล ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความสามารถและทักษะทำงานวิจัย สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ)

ในหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (AE), เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (ICTES) และวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืน (SERE) แต่ละหลักสูตรรับ 30 ทุน

สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/ ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 มี.ค.2562 (สำหรับหลักสูตร AE) และ 14 มี.ค. 2562 (หลักสูตรอื่นๆ) สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2564-8016-8 หรือ e-mail: taist@nstda.or.th

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view