Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
ประวัติการกรอกย้อนหลัง

โพลสอบถามกรณีการแต่งตั้งนายสัมนาการณ์ บุญเรือง ลูกชายปลัด ศธ.

"จากกรณีมีการนำเสนอข่าวการแต่งตั้งนายสัมนาการณ์ บุญเรือง ผอ.กศน.อำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ บุตรชายนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัด ศธ. ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันพัฒนาครูฯ (สคบศ.) รวมถึงกรณีการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารต้น ระดับ 9 เทียบเท่ารองอธิบดี รวม 9 ตำแหน่ง ว่ามีการดำเนินการถูกต้องตามกฎ ระเบียบราชการ และกฎหมายหรือไม่อย่างไรนั้น

ท่านเห็นสมควรให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างหรือไม่? เห็นสมควร , ไม่เห็นสมควร 

กรุณาคลิกเลือก

ท่านเห็นสมควรให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างหรือไม่  เห็นสมควร ไม่เห็นสมควร*
 
   
ท่านเห็นสมควรให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างหรือไม่ เห็นสมควร
เริ่มเมื่อ  06/05/2020 - 12:41
ท่านเห็นสมควรให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างหรือไม่ เห็นสมควร
เริ่มเมื่อ  06/05/2020 - 12:41
ท่านเห็นสมควรให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างหรือไม่ ไม่เห็นสมควร
เริ่มเมื่อ  06/05/2020 - 12:40
ท่านเห็นสมควรให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างหรือไม่ เห็นสมควร
เริ่มเมื่อ  04/05/2020 - 18:15
ท่านเห็นสมควรให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างหรือไม่ เห็นสมควร
เริ่มเมื่อ  04/05/2020 - 18:00
ท่านเห็นสมควรให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างหรือไม่ เห็นสมควร
เริ่มเมื่อ  04/05/2020 - 17:37
ท่านเห็นสมควรให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างหรือไม่ เห็นสมควร
เริ่มเมื่อ  04/05/2020 - 17:14
ท่านเห็นสมควรให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างหรือไม่ เห็นสมควร
เริ่มเมื่อ  04/05/2020 - 17:14
ท่านเห็นสมควรให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างหรือไม่ เห็นสมควร
เริ่มเมื่อ  04/05/2020 - 17:13
ท่านเห็นสมควรให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างหรือไม่ เห็นสมควร
เริ่มเมื่อ  04/05/2020 - 17:09
view