Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สอศ.ส่งมอบ “แมส-อาชีวะ” ให้ 5 โรงพยาบาล

สอศ.ส่งมอบ “แมส-อาชีวะ” ให้ 5 โรงพยาบาล

      วันที่ 2 เมษายน 2563 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยว่า ในภาวะที่มีการระบาดของโรค COVID-19 และสภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ของประเทศไทย ซึ่งโรงพยาบาลต่างๆ และเจ้าหน้าที่จำนวนมากต้องระดมกำลังกันให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพแก่ประชาชน มีความจำเป็นและต้องใช้หน้ากากอนามัยเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันยังคงหาได้ยาก

      สำนักงานงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงสภาวการณ์นี้เป็นอย่างดี ได้มีการเตรียมการผลิตหน้ากากอนามัยไว้ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทยอยแจกจ่ายให้แก่บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ครู นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในหลายพื้นที่แล้ว 

       

       โดยวันที่ 2 เมย.63 รองเลขาธิการ กอศ. พร้อมด้วยนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และนางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้ร่วมกันจัดส่งหน้ากากอนามัยผ้า-อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ จำนวน 41,000 ชิ้น ไปส่งมอบให้โรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี จำนวนแห่งละ 5,000 ชิ้น พร้อม Face SHIELD อีกแห่งละ 150 ชิ้น 

       สำหรับที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น และกล่องป้องกันการแพร่การฟุ้งกระจาย อีกจำนวน 10 กล่อง และที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 3,000 ชิ้น เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร ตลอดจนประชาชนผู้ไปรับบริการในโรงพยาบาลได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

       ดร.สุเทพกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยผ้าให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.) อีกจำนวน 7,500 ชิ้น และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี จำนวน  320 ชิ้น และบ้านพักคนชราจังหวัดปทุมธานี 300 ชิ้น

      สำหรับหน้ากากอนามัยของอาชีวะ หรือ “แมส-อาชีวะ” คือหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้า ผลิตด้วยผ้าฝ้ายและฝ้ายมัสลิน 3 ชั้น สามารถถอดเปลี่ยนไส้แผ่นกรองที่มีอายุการใช้งานได้มากถึง 2 ปี และพิมพ์ลายโลโก้ “อาชีวะฝีมือชน” ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และ N95 รวมถึงป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19 ถอดซักทำความสะอาดได้ทั้งตัวหน้ากากอนามัยและไส้แผ่นกรอง โดยการซักมือแบบเบาๆ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 

      "อาชีวะได้นำหน้ากากอนามัยจากการผลิตของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. 55 แห่งทั่วประเทศ ที่มีการเรียนการสอนสาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย และประชาชนจิตอาสา เพื่อนำหน้ากากอนามัยเหล่านี้มาใช้ในสถานศึกษา และบริการแจกจ่ายแก่ผู้มาติดต่อราชการ ทั้งในชุมชนและให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครเป็นศูนย์กลางรับหน้ากากอนามัยจากสถานศึกษาที่ผลิตแล้ว พร้อมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำไปใช้งาน” รองเลขาธิการ กอศ.กล่าว

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view