Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

มธ.จัดสัมมนานำเสนอผลงานวิจัย “ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ” จากวัยเรียนสู่วัยทำงาน

มธ.จัดสัมมนานำเสนอผลงานวิจัย “ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ” จากวัยเรียนสู่วัยทำงาน


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต” ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

โดยในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัย ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ส่วนแรก “ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยจากหลายมุมมองใหม่” เป็นการฉายภาพความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยผ่านการใช้ชุดข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่

อาทิเช่น การนำภาพถ่ายดาวเทียมมาวิเคราะห์ผ่านเทคนิคใหม่ๆ ของวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำจากหลายมิติของคุณภาพชีวิตคนไทยแทนการวิเคราะห์ด้านรายได้เพียงอย่างเดียว เช่น ด้านการศึกษา การสาธารณสุข สินทรัพย์ทางการเงิน และเทคโนโลยี

ส่วนที่สอง “ความเหลื่อมล้ำจากวัยเรียนสู่วัยทำงาน” เป็นการวิเคราะห์ภาพและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา “ความเหลื่อมล้ำ” ทางด้านการศึกษา เพื่อตอบคำถามว่า ทำไมความสำเร็จของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาโอกาสการเข้าถึงการศึกษากลับไม่สามารถนำไปสู่การลด “ความเหลื่อมล้ำ” ในด้านคุณภาพการศึกษาได้

และยังอธิบายถึงปัญหาการผลิตแรงงานที่ทักษะไม่ตรงกับงานที่ทำของประเทศไทยว่า มักจะเกิดขึ้นกับคนกลุ่มใด เพราะเหตุใด และส่งผลทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของค่าจ้างที่แรงงานได้รับหรือไม่

สำหรับส่วนสุดท้าย “ความเหลื่อมล้ำเมื่อเจ็บป่วยและชรา” คือความเหลื่อมล้ำในมิติทางด้านสุขภาพ โดยมีการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางด้านสุขภาพครอบคลุมทั้งในระดับปฐมวัย และในระดับผู้สูงอายุ

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view