Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

“ราชภัฏเชียงใหม่” รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 63 อัตรา

“ราชภัฏเชียงใหม่” รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 63 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 รวมจำนวน 63 อัตรา ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 39 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 24 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.dhrm.cmru.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี คือ สมัครทางไปรษณีย์ กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ส่งถึงกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ตั้งแต่วันที่ 3-25 กรกฎาคม 2560 ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ และสั่งจ่ายธนาณัติในนาม นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ปณ.ช้างเผือก 50300

หรือสมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

กรณีสมัครตำแหน่งที่สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560, สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 26 สิงหาคม 2560, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วันที่ 28 สิงหาคม 2560, กำหนดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วันที่ 2-3 กันยายน 2560, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 7 กันยายน 2560, กำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 14-15 กันยายน 2560

ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และทางเว็บไซต์ www.dhrm.cmru.ac.th และที่สำนักงานคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และทางเว็บไซต์ www.msc.cmru.ac.th

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง สังกัด และคุณสมบัติเฉพาะได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.dhrm.cmru.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5388-5335

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view