Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนซอยตากสิน 14 กทม.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนซอยตากสิน 14  กทม.

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนซอยตากสิน 14 เขตธนบุรี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

     

      วันนี้ (31 กรกฎาคม  2563) เวลา 08.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษเทพ หนูเทพ  องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนซอยตากสิน 14  ณ หอประชุมโรงเรียนวัดกระจับพินิจ  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 01.49 น. ที่เกิดเหตุเป็นโกดังรับทำโคมไฟ ลักษณปลูกติดกัน และอยู่ติดกับบ้านที่พักอาศัยของประชาชน ประกอบกับทางเข้า-ออกคับแคบรถยนต์เข้าไม่สะดวก ทำให้เป็นอุปสรรคในการดับเพลิงและขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรง จึงทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงในพื้นที่ และจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ระดมช่วยกันดับเพลิงและเพลิงสงบลง เมื่อเวลาประมาณ 02.22 น. บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลัง 5 หลังคาเรือน เสียหายบางส่วน 8 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบรวม 24 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 41 คนไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยแล้ว

         

        ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

          ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่ดูสถานที่เกิดเหตุ กับให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎรที่ประสบอัคคีภัย เพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีพต่อไปด้วย

 

view