Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์ ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์ ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

       วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓เวลา ๐๗.๕๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี  แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส               วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งรัฐบาล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้แทนภาคประชาชน เชิญเครื่องราชสักการะ ประกอบด้วย ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพานดอกไม้ธูปเทียนแพ  ณ บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศ พระลานพระราชวังดุสิต

view