Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ศูนย์ศึกษาฯอ่าวคุ้งกระเบนฯปล่อยสัตว์น้ำชายฝั่งกว่าล้านตัวโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาถวายเป็นพระราชกุศล

ศูนย์ศึกษาฯอ่าวคุ้งกระเบนฯปล่อยสัตว์น้ำชายฝั่งกว่าล้านตัวโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาถวายเป็นพระราชกุศล

      วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กปร. และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยพระครูบาโก วัดเขาแจงเบง และคณะ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน 1,007,139 ตัว ประกอบด้วย กุ้งกุลาดำ 1,000,000 ตัว ปูทะเล 7,146 ตัว และเต่าตนุ 3 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ อ่าวคุ้งกระเบน โดยมีนายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  เป็นประธานฝ่ายฆรวาส และพระครูบาโก วัดเขาแจงเบง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

view