Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สอศ.จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สอศ.จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(เลขาธิการกอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมใจจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ท้องสนามหลวง โดยสอศ. ได้นำกิจกรรม ๓ กิจกรรมเข้าร่วม คือ การให้บริการสอนและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชน และการแจกข้าวสังข์หยด ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาจะได้ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยการแสดงความเป็นจิตอาสาคือนำความรู้ ความสามารถที่เกิดจากการเรียนและการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ไปสร้างประโยชน์ให้สังคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28  กรกฎาคม 2563

        เลขาธิการกอศ.กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมจิตอาสาภายใต้โครงการ “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน”  จัดขึ้น ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. รวม ๔ วัน ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมสามารถศึกษาเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การบริการสอนและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนโดยนักศึกษาอาชีวะพร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม โดยวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ และระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร และวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  

        “การจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชนในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ จะแบ่งเป็นวันละ ๒ รอบ โดยรอบเช้า เวลา ๑๐.๐๐–๑๒.๐๐ น. และรอบบ่ายเวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. วันที่ ๒๘ กรกฎาคม มีบริการแจกข้าวเหนียวชาเขียวและหมู-ไก่ทอดสมุนไพร โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ จำนวน ๔๐๐ ชุด วันที่ ๒๙ กรกฎาคม บริการข้าวไก่อบเทอริยากิ และยำขนมจีน โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ จำนวน ๔๐๐ ชุด วันที่ ๓๐ กรกฎาคม บริการผัดไทยไข่พระยา โดยวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จำนวน ๔๐๐ ชุด  และวันที่ ๓๑ กรกฎาคม บริการข้าวห่อใบบัว โดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จำนวน ๒๐๐ ชุด และข้าวหมกไก่  โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จำนวน ๒๐๐ ชุด และการแจกข้าวสังข์หยด โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงจำนวน ๕๐๐ ชุด  ในโอกาสนี้ สอศ. ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานและร่วมกิจกรรมดังกล่าวฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ ๒๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ท้องสนามหลวง

view