Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วอศ.เสาวภาปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วอศ.เสาวภาปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา(วอศ.เสาวภา)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จัดกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัย ได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนได้เรียนรู้และปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำรัสด้านการอนุรักษ์โดยได้ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 68,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี  การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเขตพระนคร สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง ตำรวจบ้าน กรรมการผู้จัดการบริษัทตลาดยอดพิมาน จำกัด  โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ ท่าเรือยอดพิมาน บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตลาดยอดพิมาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Tags : ข่าวการศึกษา สุขทั้งแผ่นดิน

view