Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนคลองเตย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนคลองเตย

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนคลองเตย ล็อคที่ 1-2-3  เขตคลองเตย ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

       

      วันนี้ (24 กรกฎาคม  2563) เวลา 12.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนคลองเตย ล็อคที่ 1–2-3 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.45 น. ซึ่งที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้นและชั้นเดียวปลูกติดกัน ประกอบกับทางเข้า-ออกคับแคบเป็นทางเดินเท้า รถยนต์เข้าไม่ถึง ทำให้เป็นอุปสรรคในการดับเพลิงและขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรง จึงทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

      โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงในพื้นที่ และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ระดมช่วยกันดับเพลิงและเพลิงสงบลงเมื่อเวลาประมาณ 19.04 น. บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลัง 8 หลังคาเรือน เสียหายบางส่วน 11 หลังคาเรือน บาดเจ็บ  2 ราย ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยแล้ว

       ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

        ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่ดูที่สถานที่เกิดเหตุ กับให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎรที่ประสบอัคคีภัย เพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีพต่อไปด้วย

view