Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ในหลวง-พระบรมราชินีพระราชทานถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง

ในหลวง-พระบรมราชินีพระราชทานถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง   ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบ

          วันที่  3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง  อำเภอบ้านค่าย และอำเภอปลวกแดง ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

         ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง  จำนวน 5 ครอบครัว และพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จำนวน 5 ครอบครัว  ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง  ผู้สูงอายุ และพูดคุยให้กำลังใจ  ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายตามระเบียบราชการเป็นการเร่งด่วน แล้ว

           

        จังหวัดระยอง  แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล 388 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำแพร่ปกคลุม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ทำให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน  และพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่  3 อำเภอ 17 ตำบล 79 หมู่บ้าน  ได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2,000 ครัวเรือน

view