Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสภากาชาดไทย

      โครงการพัชรธรรมโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนให้ผู้ต้องขังโครงการกำลังใจฯผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้า มอบแก่ประชาชนเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)

      วันนี้ 8 เมษายน 2563 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานโครงการกำลังใจฯ ทรงพระกรุณาโปรดให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ กรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เชิญหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 10,170 ชิ้น ซึ้งดำเนินการผลิตและตัดเย็บโดยทัณฑสถานหญิง กรมราชทัณฑ์ พระราชทานให้กับสภากาชาดไทย

      โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับพระราชทาน โดยหน้ากากอนามัยที่พระราชทานนี้ จะมอบแก่ประชาชนที่เดินทางมาบริจาคโลหิต เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) 

       ทั้งนี้ สภากาชาดไทยขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิต ได้ที่ศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในการผ่าตัดและรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view