Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

อาจารย์วิศวกรรมยางฯ ม.ทักษิณ เจ๋ง! คิดค้นนวัตกรรมเคลือบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ป้องกันไวรัสโควิด-19

อาจารย์วิศวกรรมยางฯ ม.ทักษิณ เจ๋ง! คิดค้นนวัตกรรมเคลือบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ป้องกันไวรัสโควิด-19


ดร.กรกนก อุบลชลเขต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้ทดลองวิจัยนำโลหะเงินหรือซิลเวอร์ (silver) ซึ่งเป็นโลหะที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นในการต่อต้านเชื้อโรค เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส มาใช้ในงานวิจัย

โดยได้นำเอานาโนเทคโนโลยีมาทำให้โลหะเงินมีขนาดเล็กลงในระดับนาโนเมตร เรียกว่า อนุภาคซิลเวอร์นาโน (Silver Nano) อนุภาคซิลเวอร์นาโนที่มีขนาดเล็กนี้ทำให้ไปเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัสระหว่างอนุภาคซิลเวอร์นาโนกับเชื้อโรค ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อโรคดีขึ้นกว่าเดิมหลายร้อยเท่า

ดร.กรกนกเปิดเผยว่า ส่วนใหญ่ซิลเวอร์นาโนจะถูกนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมหลายประเภทด้วยกัน เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยา และเวชสำอาง เป็นต้น โดยอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่มีขนาดเล็กเหล่านี้จะไปเกาะกับผนังเซลล์ของแบคทีเรีย

จากนั้นทำลายเยื่อหุ้มเชลล์ของแบคทีเรียแล้วเข้าไปรบกวนระบบการหายใจทำให้เชื้อแบคทีเรียตายในที่สุด โดยจะไปรบกวนการทำงานระดับโมเลกุล เช่น ดีเอ็นเอ ส่งผลให้แบคทีเรียไม่สามารถแบ่งเชลล์หรือขยายเชลล์ได้

นอกจากนี้ อนุภาคนาโนของเงินไอออนเกิดการสลายตัวและปลดปล่อยเงินไอออนทำให้แบคทีเรียถูกฆ่าได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ซิลเวอร์นาโนนั้นสามารถผลิตขึ้นได้ทั้งกรรมวิธีทางฟิสิกส์ และกรรมวิธีทางเคมี แต่กระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมมักมีต้นทุนสูง ใช้สารเคมีอันตราย และไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดร.กรกนก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการทำซิลเวอร์นาโนที่ทางมหาวิทยาลัยได้คิดค้น จะใช้กรรมวิธีสีเขียว หรือ green synthesis มาผลิตซิลเวอร์นาโน ซึ่งเทคนิคนี้ได้นำวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ง่าย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และราคาถูกมาทดแทนการใช้สารเคมีอันตราย เป็นกระบวนการที่ใช้สารจากธรรมชาติ คือน้ำตาลเป็นวัสดุหลักในการสังเคราะห์

อีกทั้งได้พัฒนาขั้นตอนในการผลิตให้ทำง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความปลอดภัย และต้นทุนต่ำ โดยมีส่วนประกอบหลัก คือ น้ำ น้ำตาล และเกลือของเงินหรือซิลเวอร์ไนเตรท

หลังจากได้กรีนซิลเวอร์นาโนแล้วก็นำมาเคลือบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ทำให้มีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อโรคที่ดี มีต้นทุนถูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 การนำนวัตกรรมกรีนซิลเวอร์นาโนสำหรับหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ถือเป็นการนำผลงานทางวิชาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยทักษิณ คือ “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ได้อย่างแท้จริง”

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view