Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

“Care Foot แผ่นระงับกลิ่นเท้า” ยอดขายสุดว้าว! ผลงานคิดค้น น.ศ.การอาชีพห้วยยอด

“Care Foot แผ่นระงับกลิ่นเท้า” ยอดขายสุดว้าว! ผลงานคิดค้น น.ศ.การอาชีพห้วยยอด


นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนา SMEs โดยถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้านการสร้างผู้ประกอบการใหม่

ขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทั้งรายใหม่และรายเดิมให้สามารถดำรงอยู่และมีความก้าวหน้า ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีฐานธุรกิจและฐานภาษีที่กว้างขึ้น สามารถสร้างรายได้เพื่อนำมาพัฒนาประเทศต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและจิตสำนึกที่ดีในเชิงธุรกิจให้แก่กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา

โดยเฉพาะนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคนิควิธีและวิชาชีพเฉพาะด้าน ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจอย่างมีระบบ โดยอาศัยทักษะความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาผนวกกัน ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนสามารถเขียนแผนธุรกิจและก้าวไปเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต

เช่นธุรกิจ “Care Foot แผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า” ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จังหวัดตรัง ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ทีมธุรกิจดีเด่นของโครงการของอาชีวศึกษาที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่จะจัดแสดงแผนธุรกิจในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่จะจัดขึ้น ณ สอศ.

นางสาวจันจิรา เกสรบัว นักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จังหวัดตรัง เล่าถึงที่มาและโอกาสทางธุรกิจ “Care Foot แผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า” ว่า การที่เท้ามีกลิ่น เกิดจากการหมักหมมของแบคทีเรียที่สะสมในรองเท้า ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น มักจะเกิดกับคนที่มีเหงื่อออกที่เท้ามาก

นอกจากนี้ ยังพบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้า ซึ่งมักพบบ่อยกับผู้ที่ชอบเดินเท้าเปล่าย่ำน้ำในหน้าฝน เมื่อผิวหนังชื้นรวมกับขี้ไคลของฝ่าเท้าหรือเท้าเปียกชื้นจากเหงื่อ จะทำให้ผิวหนังยุ่ยและเกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดกลิ่นเท้าได้

โรคเท้าเหม็นมักพบในประเทศเขตร้อน และพบได้ทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่ ทั้งผู้ชายและผู้หญิง แต่พบได้บ่อยในผู้ชาย เพราะมีเหงื่อออกที่ฝ่าเท้ามากกว่าผู้หญิง และผู้ชายมักสวมถุงเท้า รองเท้าอยู่ตลอดเวลา เมื่อเท้ามีกลิ่นเหม็นมาก จะส่งผลต่อการทำลายบุคลิกภาพ มีอาการคันฝ่าเท้า

จากปัญหาดังกล่าวนี้ ตนและเพื่อนๆ ในทีมธุรกิจจึงช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า ภายใต้ชื่อแบรนด์ แคร์ฟุต (Care Foot) โดยได้ทำการศึกษางานวิจัยของกลุ่มวิเคราะห์คุณค่าเกี่ยวกับพืชอ้อดิบหรือคูณ ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่หาได้ทั่วไป และมีมากที่สุดในเขตภาคใต้ เจริญเติบโตได้เองตามธรรมชาติ

ส่วนใหญ่คนนิยมนำมาประกอบเป็นอาหารพื้นบ้าน เช่น แกงส้ม พบว่าลำต้นของอ้อดิบมีสรรพคุณทางยา แก้พิษไข้ พิษร้อน ลำต้นใต้ดิน รักษาแผล กัดฝ้า กัดหนอง และลำต้นที่ตากแห้ง ช่วยในการดูดซับความชื้นได้เป็นอย่างดี

ประกอบกับไม้เทพพาโร เป็นต้นไม้หอมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นสกุลไม้เดียวกับต้นอบเชย พบมากที่สุดทางภาคใต้ของไทย มีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรีย ซึ่งในอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้นำไม้เทพทาโรมาแกะสลักเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดตรัง และส่วนที่เหลือใช้จากการผลิตคือ เศษไม้และเศษผงไม้เทพพาโร จึงได้นำมาเป็นส่วนประกอบในการผลิต “แผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า”

นางสาวจันจิรา เล่าต่อว่า  “Care Foot แผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า” ผลิตจากธรรมชาติ 100% ที่ได้จากอ้อดิบ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการซับกลิ่นและดูดความชื้นได้ดี สัมผัสนุ่มบริเวณเท้า ไม่ก่อให้เกิดแบคทีเรีย ผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อนอุณหภูมิสูง 200 องศาเซลเซียส และมีกลิ่นหอมจากน้ำมันเทพพาโร ซึ่งทำให้เท้าสัมผัสธรรมชาติได้อย่างลงตัว มีอายุการเก็บรักษาได้นาน 1 ปี และสะดวกต่อการใช้งาน

“แผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า” ได้ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เลขที่ 798/2558 ประเภทผลิตภัณฑ์พืชอัด ของสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์พืชอัด เลขที่ 293-1/798 (ตง)

“จำหน่ายในราคาคู่ละ 29 บาท ซึ่งใช้งานได้นาน 1 สัปดาห์หลังจากเปิดใช้งาน หรือราคาแพ็คละ 99 บาท มีจำนวน 4 คู่ ซึ่งสามารถใช้งานได้นานถึง 1 เดือน ในช่วงทดสอบตลาด ได้นำไปวางขายในงาน OTOP หรืองานเทศกาลต่างๆ ในจังหวัดตรัง ผลตอบรับดีมาก เพราะเป็นสินค้าแปลกใหม่ที่ไม่มีในท้องตลาด ผลิตจากธรรมชาติ 100% ตอบโจทย์ผู้มีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้าได้ในทุกเพศทุกวัย ราคาไม่แพง รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์สะดวกต่อการใช้งาน ปัจจุบันมียอดสั่งซื้อเฉลี่ย 100 คู่เป็นประจำทุกเดือน”

นางสาวจันจิรา บอกว่าในอนาคตกำลังวางแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ “แผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า” สำหรับทหารที่ใส่รองเท้า Combat โดยจะต้องทำให้มีขนาดหนาและใหญ่ขึ้น เพื่อให้เหมาะกับสรีระเท้าของทหาร ซึ่งมีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้า

สนใจสั่งซื้อ มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ คิดค่าบริการจัดส่งตามน้ำหนัก (เริ่มต้นที่ 50 บาท) ติดต่อสั่งซื้อได้ที่โทร.089-475-2608 หรือทางเฟซบุ๊กที่เพจ Care Foot ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า หรือที่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จังหวัดตรัง

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view