Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

“หุ่นยนต์โคโค่บอท” สอนโค้ดดิ้งเด็กประถมฯต้น

“หุ่นยนต์โคโค่บอท” สอนโค้ดดิ้งเด็กประถมฯต้น


การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในวัยประถมศึกษาตอนต้นในปัจจุบัน มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์และการคำนวณ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล เพื่อการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล

ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

ซึ่งหุ่นยนต์โคโค่บอท (COCO BOT) ที่พัฒนาโดยนายศรพระราม ซู (เปา) นางสาวอุไรวรรณ ชูสกุล และนางสาวภัทรานิษฐ์ ประทุมเกตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี ดร.บุญฑริกา เกษมสันติธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ถือเป็นหุ่นยนต์ส่งเสริมและพัฒนาการในการคิดเชิงตรรกะและระบบติดตามผลการเรียน สำหรับเรียนรู้และพัฒนาเด็กในวัยประถมต้น ซึ่งได้นำไปจัดแสดงในงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีก 2019 เดโมเดย์ จัดขึ้นในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 เพื่อให้น้องๆ และผู้ปกครองที่เข้าชมงานได้สัมผัสและทดลองเล่น

นายศรพระราม เจ้าของผลงานหุ่นยนต์โคโค่บอท (COCO BOT) ให้ข้อมูลว่า โคโค่บอทใช้เทคนิคการพริ้นจาก 3D PRINTING  สอนเด็กผ่านการเล่น โดยมีแอปพลิเคชันให้เด็กควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ บังคับให้เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา

แต่ในคำสั่งนี้จะมีการเว้นให้เด็กๆ สามารถคิดคำนวณเติมคำสั่งที่ได้เว้นว่างไว้ เด็กจะต้องใช้ความคิดเชิงตรรกะให้เดินไปในทางใดกี่ก้าว จะช่วยเสริมสร้างความคิดของเด็กเป็นส่วนหนึ่งของโค้ดดิ้ง ฝึกให้เด็กรู้จักการแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน

หุ่นยนต์นี้เป็น IOT ชนิดหนึ่ง สามารถเชื่อมข้อมูลนี้ผ่านแอปพลิเคชันให้คุณครูได้ทราบข้อมูลการเรียนรู้ของเด็กว่าเด็กมีความถนัดหรือไม่ถนัดในด้านใด เช่น ถนัดคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ หรือไม่ถนัดวิชาใดได้ เพื่อให้คุณครูสามารถส่งเสริมเด็กหรือปรับแก้ไขในเรื่องที่อาจจะยังไม่ถนัดได้

ขณะนี้ผลงานอยู่ในช่วงการติดต่อขอเข้าไปทดลองกับนักเรียนในชั้นประถมต้น เพื่อนำมาปรับปรุงและต่อยอดเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพต่อไป

“สำหรับแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ แบ่งเป็นการขายให้กับครอบครัว ซึ่งเป็นแบบเช่าซื้อรายเดือน สามารถผ่อนได้ 9 เดือน หรือจะซื้อแบบเงินสดได้ ส่วนที่ 2 จะเป็นการขายให้กับโรงเรียน” นายศรพระรามกล่าว

สอบถามข้อมูลกี่ยวกับหุ่นยนต์โคโค่บอท (COCO BOT) เพิ่มเติม ติดต่อหน่วยงานการสื่อสารองค์กรและงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร. 0-2470-8415-6, คุณกรรณิการ์ ส่องจ้า (แจน) โทร.084-071-6688

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view