Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ผลงาน “นักศึกษา มจธ.” คว้าถ้วยรางวัล!เยาวชนดีเด่นด้านดิจิทัล

ผลงาน “นักศึกษา มจธ.” คว้าถ้วยรางวัล!เยาวชนดีเด่นด้านดิจิทัล


ผลงานระบบตรวจจับสสารด้วยวิธีการหลอมรวมภาพถ่ายเชิงสเปคตรัม โดยทีม inSpectra มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกอบด้วย นายสิรวิชญ์ บุตรมะรัถยา นายปวิณ เตโชโยธิน และนายสุทธิวัฒณ์ ส่งบุญแก้ว นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คว้าถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี เยาวชนดีเด่นด้านดิจิทัล Prime Minister’s Digital Award 2018 ประเภท Digital Youth of the Year จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ นายสิรวิชญ์ บุตรมะรัถยา นายปวิณ เตโชโยธิน และนายสุทธิวัฒณ์ ส่งบุญแก้ว กล่าวว่า ทีม inSpectra ร่วมกันพัฒนาผลงานระบบตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สด้วยภาพสเปกตรัม นวัตกรรมระบบตรวจจับสสาร ด้วยวิธีการหลอมรวมภาพถ่ายเชิงสเปคตรัม เพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส ช่วยเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

โดยหลักการของสเปคตรัมของแสงและการดูดกลืนพลังงานแสงในช่วงเฉพาะ หรือเรียกว่า Spectral signature มาใช้ในการตรวจจับสสาร ปัจจุบันตั้งเป้าโดยเน้นการตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส โดยพัฒนาร่วมกับบริษัท SCG Chemicals

ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์และปิโตรเคมีรายใหญ่ของประเทศ ที่มีความต้องการที่จะค้นหานวัตกรรมที่สามารถเข้ามาแก้ปัญหาการตรวจจับแก๊สซึ่งเป็นสสารที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี และสามารถแจ้งเตือนต่อผู้ดูแลเมื่อเกิดเหตุการณ์รั่วไหลให้ได้ทันเวลา

ด้วยการใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพเชิงสเปคตรัม และนำไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการหลอมรวมภาพแบบองค์ประกอบหลัก Principle Component Analysis พบว่าจากตัวอย่างข้อมูลการถ่ายภาพเชิงสเปคตรัม เมื่อนำมาหลอมรวมภาพด้วยวิธีการดังกล่าวแล้ว สามารถแยกแยะสสารที่มีสีคล้ายกันในกรณีสังเกตด้วยตาเปล่า

“กล่าวคือ หลังจากนำผลจากการหลอมหลวมภาพมาแสดงในช่องสี RGB ต่างๆ พบลักษณะที่แตกต่างของสสารที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง”

นายปวิณ เตโชโยธิน กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี เยาวชนดีเด่นด้านดิจิทัล Prime Minister’s Digital Award 2018 ประเภท Digital Youth of the Year ถือเป็นเกียรติสูงสุดเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เราได้สร้างให้กับประเทศ และอยากเชิญชวนน้องๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยการนำความฝันและความสามารถสู่นวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สื่อมวลชนกรุณาติดต่อหน่วยงานการสื่อสารองค์กรและงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ 0-2470-8415-7, โสภิณ ลิ้มวิไลกุล (พอลล่า) 083-189-8886, กรรณิการ์ ส่องจ้า (แจน) 084-071-6688  

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view