Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เกมบนสมาร์ทโฟน!สอนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ “กินได้จริง”..ผลงานนักศึกษา มจธ.

เกมบนสมาร์ทโฟน!สอนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ “กินได้จริง”..ผลงานนักศึกษา มจธ.


“พืชผัก” เป็นแหล่งอาหารพื้นฐานสำคัญของมนุษย์ ประกอบกับการย้ายถิ่นฐานของคนที่เข้ามาอาศัยในเขตเมืองมากขึ้น ทำให้พื้นที่ที่จำกัดของวิถีชีวิตคนเมือง จึงไม่เหมาะต่อการทำเกษตร

ด้วยปัจจัยข้อจำกัดดังกล่าว กลุ่มนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในนามทีม Plantopia ประกอบด้วย นางสาวญาณิศา เหมประชิตชัย, นางสาวอารียา ใจอารีย์ และ นายกนกพันธ์ ธนันไชย จึงรวมตัวกันคิดค้นผลงาน นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์

เพิ่งได้รับรางวัลชมเชยในงานมหกรรม Internet of Things 2017 แนวคิดการทำเกษตรในพื้นที่เขตเมือง โดยใช้แอพพลิเคชั่นรูปแบบเกมที่เข้าถึงได้ง่าย และสามารถเรียนรู้วิธีการทำเกษตรและส่งเสริมการปลูกพืชแนวใหม่ได้อย่างน่าสนใจ เน้นคนในเมือง ตั้งแต่กลุ่มวัยนักศึกษาจนถึงผู้ใหญ่

นางสาวญาณิศา เล่าว่า นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ประกอบด้วยกระถางต้นไม้จริงที่ปลูกเมล็ดผักไฮโดรโปนิกส์ และแอพพลิเคชั่นเกมที่เชื่อมต่อกับกระถาง โดยเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ต ซึ่งในเกมผู้เรียนสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ในการปลูกพืช

“เช่น น้ำ แสง ความชื้น และมีปฏิสัมพันธ์กับต้นพืชจริง โดยสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) เน้นกลุ่มคนเมือง ช่วงอายุตั้งแต่นักศึกษาจนถึงวัยผู้ใหญ่”

นายกนกพันธ์ เล่าเสริมว่า ผลงานเรามีระบบฮาร์ดแวร์ในกระถาง มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตฉะนั้นผู้ปลูกจะควบคุมจากที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้ ซึ่งตรงกับโจทย์ Internet of Things (IoT) ผลงานเป็นระดับต้นแบบ (Prototype) โดยอยู่ระหว่างการทำฮาร์ดแวร์ให้เสร็จสมบูรณ์ให้สามารถใช้งานในบ้านได้จริง

“ตั้งเป้าพัฒนาระบบการให้คะแนนในเกม เนื่องจากระยะเวลาการเลี้ยงพืชจริงใช้เวลานาน จึงต้องทำให้ผู้ปลูกกลับมาเล่นแอพพลิเคชั่นบ่อยๆ อาจเป็นระบบคะแนน การสรุปผลคะแนนการเลี้ยงพืชเพื่อแสดงถึงวิวัฒนาการการเลี้ยงพืชของผู้เล่นที่สามารถแข่งขันกับเพื่อนได้”

ด้าน ดร.พร พันธุ์จงหาญ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวสรุปว่า ผลงานนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการออกแบบ คิดค้น และบูรณาการสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยีการพัฒนาเกม ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ควบคู่กับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยร่วมกับอาจารย์อภิทาน ลี รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและวิจัย (REDEK) มจธ. ที่ร่วมให้คำแนะนำ

“ทำให้นักศึกษาสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง” ดร.พรกล่าว

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view