Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

“เชลล์”จัดแข่งขัน Imagine the Future หนุนเด็กไทยพร้อมรับมืออนาคต

“เชลล์”จัดแข่งขัน Imagine the Future หนุนเด็กไทยพร้อมรับมืออนาคต


เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดการณ์ได้ การเตรียมตัวให้พร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จึงได้จัดการแข่งขัน Imagine the Future เพื่อจุดประกายให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต และมองความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรอบด้าน

โดยมีนักศึกษา 3 ทีม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอแบบจำลองสถานการณ์ของประเทศไทยในปี ค.ศ.2050 พร้อมด้วยแนวทางในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

เฟ้นหาทีมชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนไปร่วมแข่งขันในงาน Imagine the Future Competition 2018 ที่ประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่วันที่ 8-11 มีนาคม 2561 นี้

ในการแข่งขัน Imagine the Future เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2559 ที่ประเทศสิงคโปร์ และได้นำมาต่อยอดจัดการแข่งขันใน ไทย อียิปต์ โดยเป็นการแข่งขันที่ใช้แบบจำลองสถานการณ์หรือ Scenario Planning ซึ่งเป็นกระบวนการเชิงโครงสร้างที่ช่วยคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และพัฒนาเป็นกลยุทธ์เพื่อรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลง ด้วยการพิจารณาความเป็นไปได้ของอนาคตในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเชลล์ ผ่านการเข้าร่วมเวิร์คช็อปที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์และสามารถนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันครั้งนี้

การแข่งขันในไทย มีนายธเนศร์ รัชตะปีติ ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจยางมะตอย ภูมิภาคเอเชีย และ ตะวันออกกลาง บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด, นายดัค แมคเคย์ รองประธานฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ของเชลล์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และอดีตสมาชิกทีมพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์ของเชลล์ และนายแทนศร พรปัญญาภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ทำหน้าที่เป็นคอมเมนเต-เตอร์และผู้ตัดสินเฟ้นหาทีมชนะเลิศ

ทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอแนวคิดภายใต้คอนเซ็ปต์ “Newtopia Future of Urban - นครแห่งอนาคต” ซึ่งมองว่าโลกในยุค 2050 จำนวนประชากรจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรพลังงานสำหรับการอยู่อาศัย ระบบการจัดการของเสีย และสภาพแวดล้อม

โดยเทคโนโลยีทันสมัยจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตและช่วยให้มนุษย์ได้รับความสะดวกสบาย แต่ยังคงต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างมลพิษให้กับสังคมซึ่งนำเสนอผ่านแบบจำลองของเมืองในอนาคต ที่แบ่งตามความหนาแน่นของประชากรได้เป็น 2 แบบดังนี้

1.Ideal city เมืองในมโนคติที่มีความหนาแน่นของประชากรต่ำ โดยเมืองนี้จะมีพื้นที่สีเขียวสำหรับเพาะปลูกขนาดใหญ่ แหล่งพลังงานหลักจะได้จากการแปรรูปของเสียจำเป็นแก๊สชีวภาพ มาผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในเมือง ด้านที่อยู่อาศัยจะมีลักษณะเป็นทาวน์เฮ้าส์ที่แต่ละหลังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคา มีสวนสาธารณะเพื่อให้ประชากรในเมืองสามารถใช้พักผ่อน

มีการใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้ากับถนนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ รถยนต์ใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่ได้จากน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียในการขับเคลื่อน และใช้รสบัสไร้คนขับสำหรับการขนส่งสาธารณะ

2.Economic city เมืองแห่งเศรษฐกิจและการลงทุนที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของคนเมืองในทุกด้าน ในเมืองจะเต็มไปด้วยที่พักอาศัยที่เป็นตึกสูงทันสมัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ประชากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในเมืองประกอบด้วยพื้นที่สีเขียว 10-15% การคมนาคมส่วนใหญ่ใช้ขนส่งมวลชนเป็นหลัก ใช้เคเบิลลอยฟ้าสำหรับการเดินทางระหว่างตึกสูง

ทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำเสนอผลงานผ่านแนวคิด “Box of Fix” มองว่าความท้าทายหลักๆ ของอนาคตคือที่อยู่อาศัยและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน มลพิษทางอากาศ ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และการเพิ่มจำนวนประชากรเป็นสิ่งต้องได้รับการจัดการตั้งแต่วันนี้ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของตึกสูงอย่างหนาแน่นที่ส่งผลให้สภาพแวดล้อมโดยรอบมีอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดฝุ่นละออง ปิดกั้นการไหลเวียนของอากาศและบดบังแสงแดด แก้ไขด้วยการจัดการโครงสร้างอาคาร และจัดสรรพื้นที่ในอาคาร แบ่งแป็น 5 ชั้น

ได้แก่ ชั้นที่ 1 ศูนย์อาหารและศูนย์การค้า, ชั้นที่ 2 พื้นที่สำหรับทำงานและที่ประชุม, ชั้นที่ 3 คลินิกดูแลสุขภาพและความงาม, ชั้นที่ 4 พื้นที่ออกกำลังกาย และชั้นที่ 5 พื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจใน

นอกจากนี้ ภายในอาคารยังถูกออกแบบให้พร้อมรับมือกับสภาพปัญหาต่างๆ ผ่าน 4 ระบบ คือ ระบบการกรองอากาศภายนอกเข้าสู่ภายในตัวอาคารโดยใช้แผงต้นไม้สำหรับจัดการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบการดักจับฝุ่นละอองด้วยม่านน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยการนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ และระบบผลิตพลังงานโดยผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และลม 

ทีมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำเสนอแนวคิดภายใต้คอนเซ็ปต์ “INEQUALITY ความเหลื่อมล้ำในสังคม” โดยมองว่าในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะความเหลื่อมล้ำของรายได้

ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษา และการใช้เทคโนโลยีให้ทั่วถึง ทางทีมจึงออกแบบเมืองแห่งอนาคตออกเป็น 2 แนวทาง จำแนกตามการเข้ามาแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ ดังนี้

1.Blueprint เป็นสถานการณ์ที่ภาครัฐจะเข้ามามีบทบาทในการจัดการโครงสร้างและแก้ไขปัญหาต่างๆ เกิดเป็นสังคมเมืองที่มีความเป็นอยู่ที่หนาแน่นในลักษณะอาคารสูง ความท้าทายด้านพลังงานของสถานการณ์นี้คือการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น

มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และเทคโนโลยีดักจับคาร์บอน ติดตั้งเปียโซอิเล็กทริค (Piezoelectric) ใต้พื้นถนนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานกล และติดตั้งหน้าต่างอัจฉริยะ ซึ่งเป็นหน้าต่างที่มีระบบการทำงานคล้ายโซลาร์เซลล์

2.Share สถานการณ์จำลองที่รัฐบาลไม่ได้เข้ามามีบทบาท ภายในเมืองใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสร้างสรรค์และทันสมัยให้เข้ากับสังคมในอนาคต เกิดเป็นสังคมชุมชนหมู่บ้านที่มีความเป็นอยู่ที่ไม่หนาแน่นจนเกินไป

ความท้าทายด้านพลังงานของสถานการณ์นี้คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลที่ได้จากการทำเกษตรกรรม โดยมีโรงไฟฟ้าขนาดย่อยประจำหมู่บ้าน ซึ่งเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้านสำหรับแบ่งปันพลังงานแก่กัน สำหรับการเดินทางในอนาคต ยานพาหนะจะใช้พลังงานไฟฟ้าเกือบทั้งหมด

คณะกรรมการได้ร่วมกันตัดสิน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามคุณภาพของแนวคิดแบบจำลองสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอ และการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามด้วยรองอันดับ 1 คือทีมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และรองอันดับ 2 คือทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ทั้งนี้ นายดัค แมคเคย์ รองประธานฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ของเชลล์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า ขอชื่นชมทีมนักศึกษาทุกทีม ตั้งใจทำผลงานออกมาได้ดีมาก แต่ละทีมมีจุดเด่นต่างกันคือ ทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่แก้ปัญหาด้วยการจัดการกับโครงสร้างที่อยู่อาศัยได้ดี โดยเฉพาะการนำระบบกรองอากาศเข้ามาใช้

“ส่วนทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็นำเสนอถึงความเป็นไปได้ของทั้ง 2 สถานการณ์จำลองพร้อมแนวทางการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ และทีมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการใช้เหตุผลและข้อมูลที่ใช้สนับสนุนถึงความเป็นไปได้ของแนวทางที่นำเสนอได้อย่างครบถ้วน”

นายธเนศร์ รัชตะปีติ ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจยางมะตอย ภูมิภาคเอเชีย และ ตะวันออกกลาง บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวเสริมว่า ในฐานะกรรมการรู้สึกประทับใจในผลงานของทุมทีม ซึ่งการที่ได้น้องๆ มาร่วมการแข่งขันครั้งนี้ทำให้เรามองถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กว้างขึ้น และมีแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลายยิ่งขึ้น

ในส่วนของการตัดสินคณะกรรมการ มองหาทีมที่ทำได้ดีทั้งในส่วนของการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตที่ครอบคลุม และมีแนวโน้มความเป็นไปได้สูง ควบคู่กับแนวทางการแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ดังกล่าว

“ซึ่งทั้ง 3 ทีมล้วนทำได้ดี ทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทำได้ดีกว่าในส่วนของการคาดการสถานการณ์ที่ได้จากการหาข้อมูลและการวิเคราะห์มาดี ผ่านการนำเสนอที่ขมวดปมได้ดีกว่า”

ด้าน นางสาวปาณัท แสนมหาชัย ตัวแทนนักศึกษาจากทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงแบบจำลองของทางทีมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเมือง ‘เชียงใหม่’ ที่ตนเองอาศัย ว่า พวกเราเริ่มจากการมองอะไรที่อยู่รอบตัว จากนั้นจึงเริ่มคิดต่อยอด มองถึงความเป็นไปได้ในอนาคต แล้วศึกษาหาข้อมูลนำมาประกอบการคิดหาหนทางรับมือกับความเป็นไปได้เหล่านั้น

สำหรับวันนี้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตนเองและทีมรู้สึกดีใจมาก เพราะทุกคนในทีมทุ่มเทและตั้งใจ ใช้เวลาถึง 2 เดือนในการทำแบบจำลองความเป็นไปได้นี้ขึ้นมา ลำดับต่อไปที่จะไปแข่งที่สิงคโปร์

“ทางทีมจะกลับไปประชุมกันเพื่อเตรียมความพร้อม ปรับปรุงเพื่อให้แบบจำลองของทีมครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่คณะกรรมการได้ชี้แนะ และพวกเราจะตั้งใจกันอย่างเต็มที่เพื่อนำชัยชนะกลับมา” นางสาวปาณัท ตัวแทนนักศึกษาทีม มช.กล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: คุณสุดารัตน์ พีตกานนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โทรศัพท์: 0-2262-7839 อีเมล: Sudarat.peetakanont@shell.com

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view