Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

STC วิจัยนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม! ผลิต“เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนระบบพลาสมาฯ”

STC วิจัยนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม! ผลิต“เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนระบบพลาสมาฯ”


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย จากบริษัท เอส.โอ.แท้งค์ เทอมินัล จำกัด สร้าง “เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง (HPO-01)” ขนาด ยาว 3 เมตร กว้าง 1.8 เมตร สูง 1.8 เมตร น้ำหนักโดยรวมประมาณ 1 ตัน เพื่อใช้ในการบำบัดนำเสียจากถังเคมี ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดย ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยี

โดย ดร.มงคลให้รายละเอียดว่า เครื่องบำบัดนำเสียด้วยระบบพลาสมาฯมีข้อดี คือ 1.ไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ในการติดตั้ง เคลื่อนย้ายง่าย 2.สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดี กำจัดสารปนเปื้อนได้เร็ว ทั้งยังเหมาะกับการติดตั้งตามโรงพยาบาลขนาดเล็ก หรือตามโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีพื้นที่จำกัด เพราะสามารถพัฒนาให้มีขนาดเหมาะสมต่อพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน ทั้งยังประยุกต์ใช้ในบ่อเลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงกุ้งได้ เพราะเครื่องตัวนี้สามารถเพิ่มออกซิเจนในน้ำได้อย่างรวดเร็ว สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 10-20 คิวต่อวัน

การผลิต “เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง (HPO-01)” นี้ นอกจากผลิตเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังนับได้ว่าเป็นการพัฒนาด้านการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเป็นการต่อยอดนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ เครื่องบำบัดน้ำเสียต้นแบบนี้เป็นการจดสิทธิบัตรร่วมกันในนามของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และบริษัท เอส.โอ.แท้งค์ เทอมินัล จำกัด ซึ่งได้นำไปติดตั้งที่บริษัท เอส.โอ.แท้งค์ เทอมินัล จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) อาจารย์ทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์ รักษาการหัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก โทร.081-876-8895  E-mail : tinnarat1954@gmail.com

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view