Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

นักวิจัย “ราชภัฏสุราษฎร์” โชว์ไอเดียล้ำ! สร้างเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เก็บผักตบชวา

นักวิจัย “ราชภัฏสุราษฎร์” โชว์ไอเดียล้ำ! สร้างเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เก็บผักตบชวา

นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โชว์ไอเดียสุดล้ำ วิจัยและพัฒนาเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวา สามารถเก็บผักตบชวาได้สูงสุดชั่วโมงละ 1 ตัน ทำงานติดต่อกันได้ 5 ชั่วโมงต่อวัน

ล่าสุดได้นำ “เรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวา” เข้าร่วมโครงการประชารัฐเก็บผักตบชวา ปรากฏผลดีเยี่ยม เตรียมต่อยอดพัฒนาใบมีดและสายพานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิทยการคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ นายวิมล พรหมแช่ม อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ในฐานะนักวิจัย ให้รายละเอียดว่า ตนได้วิจัยและพัฒนาเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวาขึ้น โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใช้เวลา 1 ปีเต็ม ในการพัฒนาเรือดังกล่าว จนแล้วเสร็จสมบูรณ์

ซึ่งตนออกแบบเรือดังกล่าว โดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ สามารถจัดหาได้ง่ายในประเทศไทย และราคาประหยัด ลักษณะโดยคร่าวๆ ของเรือคือ ใช้ทุ่นเหล็กลอยน้ำทรงกระบอก ความยาว 10 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 2 ท่อน เป็นโครงสร้างเรือ

ด้านหน้าติดตั้งชุดตัดผักตบชวาในตำแหน่งระหว่างกลางของทุ่นเหล็กทั้งสอง สามารถปรับระยะสูงต่ำและมุมก้มเงยได้ ส่วนด้านล่างติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3,000 วัตต์ เพื่อขับแกนหมุนของใบมีด ปรับความเร็วการหมุนใบมีดได้ด้วยชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ขณะที่ด้านบนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 16 แผง ทำหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ น้ำหนักลำเรือประมาณ 5,000 กิโลกรัม

วิทยาการคนรุ่นใหม่ นักวิจัย มรส.อธิบายการทำงานของ “เรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวา” ต่อว่า ผักตบชวาจะถูกใบมีดตัดขาดเป็นท่อนๆ ก่อนที่สายพานลำเลียง 2 ชุด จะทำหน้าที่ลำเลียงผักตบชวาที่ถูกตัดขึ้นมาไว้บนลำเรือ

ซึ่งจากการทดลองพบว่า เรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวา สามารถเก็บผักตบชวาได้ไม่ต่ำกว่า 1 ตันต่อชั่วโมง ความเร็วของเรือสูงสุดมากกว่า 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถปฏิบัติงานแต่ละครั้งได้ไม่เกิน 5 ชั่วโมงต่อวัน

“เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ผมได้นำเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวา ไปเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล ณ บึงขุนทะเล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก ซึ่งเรือนี้ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีก โดยผมมีแผนจะปรับปรุงชุดใบมีดตัดผักตบชวา และชุดสายพานลำเลียงให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายวิมลกล่าว

อนึ่ง นายวิมล พรหมแช่ม สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสำเร็จครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดย : วันวนัทธ์ วรภู

Tags : ข่าวการศึกษา แวดวงการศึกษา

view