Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ม.อุบลฯ นำทัพ!จัดงาน Rise 2017 ปรากฏการณ์แห่งนวัตกรรม ใหญ่สุดในภาคอีสาน

ม.อุบลฯ นำทัพ!จัดงาน Rise 2017 ปรากฏการณ์แห่งนวัตกรรม ใหญ่สุดในภาคอีสาน

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Spark) นำทัพสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME Bank) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สมาพันธ์เอส เอ็ม อี จังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี

ร่วมกันจัดงานแสดงสินค้านวัตกรรมและผลงาน Startup อุบลราชธาน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม-2 เมษายน 2560 ณ ลานอะควาเรี่ยม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยออกมาเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Startup ในพื้นที่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมให้เอกชนนำไปต่อยอดทางธุรกิจ ประกอบด้วย ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านอาหารและเภสัชกรรม ด้านเกษตรกรรม และด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซึ่งมีจำนวนผลงานกว่า 40 ผลงาน แต่ละผลงานล้วนมีศักยภาพในการนำไปต่อยอดสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทางธุรกิจ

เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวเม่าในรูปแบบต่างๆ แคปซูลแบคทีเรีย คุกกี้ช่วยเลิกบุหรี่ และแอพพลิเคชั่นด้านการท่องเที่ยวเป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของบูธผู้ประกอบการ Startup ชั้นนำในภูมิภาค เป็นพื้นที่แสดงสินค้าของผู้ประกอบการใหม่กลุ่ม Startup ในพื้นที่

พบกับ Startup ที่สามารถนำเทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนาให้เป็นสินค้าไฮเทค และซื้อหาสินค้านวัตกรรมสุดล้ำภายในงาน เช่น ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อต่างๆ ที่เป็น Startup เจ้าของก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปเจ้าแรกของไทยและกำลังเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน Startup อุบล 

เจ้าของผลงานตู้รับซื้อขวดอัจฉริยะ Refun machine RST Robotic หุ่นยนต์แขนกลสุดล้ำหน้าฝีมือคนอุบล 100% เครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ โดรนสำหรับทางการเกษตร และสินค้านวัตกรรมอื่นๆของ Startup อุบลอีกมากมาย

บูธหน่วยงานร่วมจัดต่างๆ พร้อมมายื่นโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจนำนวัตกรรมไปเป็นสินค้า เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สาขาอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นต้น

พร้อมทั้งมีกิจกรรมการบรรยายโดยผู้ประกอบการ Startup ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ  เพื่อเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจ Startup และกิจกรรมการประกวดแนวคิดทางธุรกิจ (Mini Research to Market : Mini R2M) เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้มีโอกาสเสนอแนวคิดทางธุรกิจที่ต่อยอดจากผลงานวิจัยและชิงเงินรางวัลมากมาย

นอกจากนี้ จะได้พบกับกิจกรรมความบันเทิงตลอดงาน ทั้งในเวทีกลางและพื้นที่จัดนิทรรศการ 

Tags : ข่าวสารการศึกษา สาธารณสุข วิทยาการ วัฒนธรรม

view