Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทำความรู้จัก!อุโมงค์ออกซิเจน “ธัมมชโย” ใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง??

ทำความรู้จัก!อุโมงค์ออกซิเจน “ธัมมชโย” ใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง??

“เว็บไซต์โรงพยาบาลยันฮี” ได้เผยแพร่ข้อมูลและภาพถ่ายเกี่ยวกับการรักษาด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ ด้วยเครื่อง Hyperbaric Oxygen ภายในห้องปรับบรรยากาศที่เรียกว่า “อุโมงค์ออกซิเจน (Hyperbaric Chamber)” (รูปร่างสีฟ้าทรงกลมเหมือนแคปซูล ที่พบในห้องรักษาตัวธัมมชโย วัดพระธรรมกาย)

ข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลยันฮี ระบุว่า ไฮเปอร์แบริค (HBO) หรือการรักษาด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% เป็นการเพิ่มทางเลือกในการรักษา, ให้ผลดีในการรักษาโรคที่เกิดจากภาวะขาดออกซิเจน, ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทุกวันนี้มีโรคต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย พบว่าหลายๆ โรคที่เกิดขึ้นเกิดจากภาวะในร่างกายของคนเราขาดออกซิเจน หรือเนื้อเยื่อต่างๆ ได้รับออกซิเจนในระดับที่ต่ำกว่าปกติ ซึ่งปัจจุบันในทางการแพทย์มีแนวทางการรักษาที่เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น นั่นคือการรักษาด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% หรือ HBO

HBO คือ การรักษาของแพทย์อีกวิธีหนึ่ง ด้วยการให้ผู้ป่วยหายใจรับออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ภายใต้สภาพความกดบรรยากาศสูง ภายในห้องปรับบรรยากาศที่เรียกว่า อุโมงค์ออกซิเจน (Hyperbaric Chamber)

โดยการรักษาด้วยวิธีนี้ จะทำให้ร่างกายผู้ป่วยได้รับออกซิเจนในปริมาณที่สูงกว่าปกติหลายเท่า ส่งผลดีต่อการรักษาโรคต่างๆ ที่เกิดจากภาวะร่างกายขาดออกซิเจน HBO มีประโยชน์ในการรักษาดังนี้

1.ทำให้สมองและร่างกายได้รับออกซิเจนสูงกว่าการให้ออกซิเจนตามปกติหลายเท่า จนสามารถช่วยให้ สมองทำงานได้ดีขึ้น รวมถึงการช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

2.ให้ประโยชน์ในด้านการเพิ่มออกซิเจนอย่างเข้มข้น จะช่วยเสริมออกซิเจนทันทีให้กับสมองหรือ เนื้อเยื่อที่เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงไม่เพียงพอ ซึ่งแรงดันในห้องปรับบรรยากาศ HBO จะส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในพลาสม่าสูงขึ้น 10-15 เท่า และจะทำให้ระดับของออกซิเจนในเลือดแดงสูงขึ้นตามมาด้วย เป็นผลให้ออกซิเจนแพร่ออกจากเส้นเลือดฝอยได้ไกลเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า เพื่อไปเลี้ยงสมองและร่างกายส่วนปลายได้อย่างเพียงพอ

3.ช่วยเพิ่มสเต็มเซลล์ (Stem Cells) หรือเซลล์ต้นกำเนิดในร่างกาย โดยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% จะกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเซลล์ต้นกำเนิดออกจากไขกระดูก ซึ่งเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของหลอดเลือดที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเส้นเลือดขึ้นใหม่ทดแทนในส่วนที่ขาดเลือดหรือบริเวณที่เป็นแผล

4.ให้ประโยชน์ในด้านการช่วยสร้างคอลลาเจนและเส้นเลือดใหม่ ซึ่งผลการรักษาจากการให้ ออกซิเจนบริสุทธิ์ทำให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์อ่อน และทำให้มีการสร้างคอลลาเจน (Collagen) ใหม่ รวมถึงการสร้างเส้นเลือดฝอยเพิ่มขึ้นในบริเวณที่ขาดเส้นเลือด เช่น เนื้อเยื่อที่บาดเจ็บจากการฉายแสงรังสี กระดูกติดเชื้อ และแผลเรื้อรังชนิดต่าง ๆ เช่น แผลเบาหวาน เป็นต้น

วงการแพทย์ทั่วโลก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฯลฯ พบว่า HBO มีผลดีต่อการรักษาโรคต่างๆ อาทิ

เด็กออทิสติก-สมาธิสั้น การรักษาด้วย HBO จะทำให้สมองได้รับออกซิเจนสูงกว่าการให้ออกซิเจนตามปกติหลายเท่า จึงช่วยซ่อมแซมหรือกระตุ้นเซลล์สมองในส่วนที่ไม่ทำงานให้เริ่มทำงานมากขึ้น ส่งผลถึงการรับรู้, การเคลื่อนไหว และการเรียนรู้ของผู้ป่วย และหากทำควบคู่ไปกับการรักษาแบบบูรณาการจะทำให้ผลการรักษาดียิ่งขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างแพทย์ HBO, กุมารแพทย์พัฒนาการ, จิตแพทย์เด็ก, อายุรแพทย์, นักกายภาพบำบัด, นักจิตวิทยาคลินิก, ครูฝึกพัฒนาการ, ครูฝึกพูด, นักโภชนาการ นอกจากนั้น การรักษาด้วย HBO ยังส่งผลดีในคนไข้กลุ่มเด็กผิดปกติทางสมอง CP, เด็กสมองพิการจากการขาดออกซิเจนหลังคลอดและโรคลมชักอีกด้วย

ปวดศีรษะไมเกรน อาการปวดศีรษะเรื้อรังหรือไมเกรน มักเกิดจากหลอดเลือดในสมองขยายตัว การรักษาด้วย HBO จะช่วยกระตุ้นให้หลอดเลือดสมองหดตัวจากการตอบสนองต่อแรงดันออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นและแรงดันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง ทำให้ความเร็วเฉลี่ยของการไหลเวียนเลือดในสมองลดลง แต่มีการเพิ่มของออกซิเจนในสมองมากขึ้น รวมถึงมีผลต่อเส้นทางและสารสื่อประสาททำให้ลดอาการปวดไมเกรนได้

โรคหูดับ หรือการสูญเสียการได้ยินอย่างฉับพลัน เป็นโรคที่หากปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษา หรือรักษาช้าเกินไป อาจสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรได้ จากการศึกษาพบว่า การรักษาด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% หรือ HBO สามารถรักษาโรคหูดับได้ผลดี โดยจะไปช่วยเพิ่มค่าความดันย่อยของออกซิเจนในเลือดแดง (pO2) ของหูชั้นใน ช่วยรักษาภาวะพร่องออกซิเจนของหูชั้นใน ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือด ก่อให้เกิดการซ่อมแซมบริเวณหูข้างที่เกิดโรคหูดับ และพบว่าหลังจากรักษาด้วย HBO ผู้ป่วยโรคหูดับที่มีระดับอาการตั้งแต่น้อยถึงมากมีอาการดีขึ้นถึง 90% และผู้ป่วยกลับมาได้ยินเป็นปกติมากถึง 40% โดยจะรักษาร่วมกับการรักษามาตรฐานจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน หู คอ จมูก

แผลเรื้อรัง-แผลเบาหวาน การรักษาด้วย HBO ในคนไข้กลุ่มแผลเรื้อรัง-แผลเบาหวาน รวมไปถึงแผลอื่นๆ อาทิ บาดแผลไฟไหม้, บาดแผลไม่สมานภายหลังการฉายรังสี จะช่วยกระตุ้นคอลลาเจน และไฟโบรบลาสต์ทำให้การสมานของแผลเร็วขึ้น, กระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้ยุบบวมและลดอาการปวด, เสริมฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะในการฆ่าเชื้อ โดยจะรักษาร่วมกับอายุรแพทย์และศัลยแพทย์ที่รักษาหลักอยู่เดิม รวมทั้งนักกายภาพบำบัดหากแผลมีการหดรั้งทำให้มีผลต่อการเคลื่อนไหวของคนไข้

แผลผ่าตัดทั่วไป HBO ช่วยให้แผลผ่าตัดติดไวมากขึ้น เพราะทำให้เกิดภาวะออกซิเจนเพิ่มขึ้นสูงในเนื้อเยื่อ ช่วยเร่งกระบวนการหายของแผลผ่าตัด และภาวะออกซิเจนสูงยังทำให้เกิดขบวนการสร้างเส้นเลือดใหม่เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริเวณที่เกิดการแยกของบาดแผลมีเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น รวมถึงสร้างคอลลาเจนและไฟโบรบลาสต์มากขึ้น เพิ่มความไวในการติดของแผลผ่าตัด รวมถึงเพิ่มความแข็งแรงของบริเวณรอยต่อของบาดแผลให้มากขึ้นด้วย

ลดบวมแผลผ่าตัดศัลยกรรมความงาม ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมความงามมักจะกังวลใจกับอาการบวมภายหลังผ่าตัด ซึ่งการรักษาด้วย HBO โดยการหายใจรับออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ภายใต้สภาพความกดบรรยากาศสูง จะทำให้เกิดการหดตัวของเส้นเลือด มีผลเร่งกระบวนการของร่างกายในการดูดกลับน้ำเลือดและน้ำหนอง ช่วยลดอาการอักเสบ, ลดสี, ลดบวม, ลดความเจ็บปวด ทำให้อวัยวะส่วนที่ทำศัลยกรรมนั้นกลับสู่สภาพปกติได้เร็วยิ่งขึ้น

อัมพฤกษ์/อัมพาต การรักษาด้วย HBO จะเข้าไปช่วยซ่อมแซมหรือกระตุ้นเซลล์สมองในส่วนที่เสื่อมสภาพให้เริ่มทำงานมากขึ้น โดยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ที่ผู้ป่วยหายใจเข้าไปจะไปช่วยเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดโดยตรง ช่วยเร่งขบวนการซ่อมแซมของเซลล์โดยเฉพาะบริเวณผนังหลอดเลือด ส่งผลให้การรั่วไหลของพลาสมาลดลง ทำให้อาการบวมค่อยๆ ลดลง เมื่อภาวะสมองบวมดีขึ้นปริมาณของเลือดที่ไปยังบริเวณนั้นๆ ก็มีมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มขบวนการสร้างเส้นเลือดขึ้นมาใหม่ในบริเวณที่เส้นเลือดมีปัญหา ทำให้เซลล์สมองได้รับออกซิเจนในปริมาณที่เหมาะสม ช่วยให้อาการของโรคค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ โดยการรักษาด้วย HBO จะเป็นตัวเสริมร่วมกับการรักษาหลักจากอายุรแพทย์, ศัลยแพทย์ และนักกายภาพบำบัด

บาดเจ็บ ปวดบวม ฟกช้ำ จากการเล่นกีฬา HBO นำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เช่น อาการปวดเมื่อย ปวดบวม ฟกช้ำ กล้ามเนื้อฉีก ไปจนถึงการหักของกระดูก โดยรักษาร่วมกับแพทย์ศัลยกรรม หรือศัลยกรรมกระดูกในกรณีที่มีบาดเจ็บรุนแรงถึงการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ หรือมีกระดูกหักร่วมด้วย ซึ่งกระบวนการของร่างกายในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อหรือกระดูกนั้นต้องการออกซิเจนเป็นอย่างมาก การรักษาด้วย HBO โดยการหายใจรับออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% จะช่วยลดอาการบวมและปวดในระยะเริ่มต้น ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ไวจากความเมื่อยล้า ทำให้มีการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อและอวัยวะโดยรอบการบาดเจ็บอย่างรวดเร็ว และช่วยให้กระดูกที่หักหายเร็วขึ้น        

ขั้นตอนการรักษาด้วย HBO เป็นการรักษาที่ไม่กระทบกระเทือนต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยมีขั้นตอนการรักษาดังต่อไปนี้

1.ผู้ป่วยรับการตรวจร่างกาย เพื่อดูความพร้อมของร่างกายในการเข้าเครื่อง Hyperbaric Chamber 2.ผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้า ถอดเครื่องประดับ พร้อมสวมหมวก (Hood) ออกซิเจน 3.แพทย์จะให้นั่งหรือนอนในห้อง Hyperbaric Chamber ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง (กรณีเป็นเด็ก สามารถให้พ่อแม่ ผู้ปกครองอยู่ในห้องด้วยได้)

4.แพทย์จะเปิดออกซิเจน 100% เข้าไปใน Hood ที่ผู้ป่วยสวมอยู่และปรับความดันอากาศภายใน Chamber เพื่อเพิ่มความกดบรรยากาศใหัสูงขึ้นตามลักษณะอาการของผู้ป่วย 5.หลังจากครบเวลา 1-2 ชั่วโมง แพทย์จะปรับลดความดันอากาศใน Chamber ให้ลดลงมาเท่ากับความกดบรรยากาศชั้นปกติ และผู้ป่วยออกจากห้อง Chamber พร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้านได้ 

ทั้งนี้ สำหรับค่ารักษาด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ด้วยเครื่อง Hyperbaric Oxygen 1 คน/1 Chamber สนนอัตราราคา 900 บาท/ครั้ง/1 ชั่วโมง, ราคา 1,500 บาท/ครั้ง/2 ชั่วโมง และราคา 7,500 บาท/คอร์ส 10 ครั้ง/1 ชั่วโมง

Tags : ข่าวสารการศึกษา สาธารณสุข วิทยาการ วัฒนธรรม

view