Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

“3 วิทยาลัยอาชีวะ” คว้ารางวัล!สิ่งประดิษฐ์ เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ

“3 วิทยาลัยอาชีวะ” คว้ารางวัล!สิ่งประดิษฐ์ เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ


ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า นักศึกษาอาชีวศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ จากการประกวดโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สตรีทรัชดา กรุงเทพฯ โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จากสิ่งประดิษฐ์ "ไม้เท้าแจ้งเตือนผู้สูงอายุล้ม" รับเงินรางวัลรวม 400,000 บาท และได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษ

ส่วนวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับ 1 จากสิ่งประดิษฐ์ "อุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับช่วยลุกยืน" เงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น และรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ "อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการสระผมของผู้ป่วยและผู้พิการ" รับเงินรางวัล 10,000 บาท

ข่าวการศึกษา

และ วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ "เก้าอี้บริหารผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและอักเสบ พร้อมเครื่องประคบ” รับรางวัล 30,000 บาท

อนึ่ง โครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest’ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ นักเรียน นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกิน ปวส.) และนักเรียน นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี) โดยประกวดเป็นทีมๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย นักศึกษา 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน

โดยแต่ละทีมจะต้องส่งข้อเสนอโครงการนวัตกรรมของตนเอง ซึ่งบรรยายถึงผลงานที่ต้องการสร้าง รวมถึงเอกลักษณ์และประโยชน์ใช้สอย และแผนการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรม

Tags : ข่าวการศึกษา แวดวงการศึกษา

view