Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

“จุฬาฯ” ครบครัน!ผลงานวิจัยทางอาหาร พร้อมให้บริการผู้ประกอบการอาหารไทย

“จุฬาฯ” ครบครัน!ผลงานวิจัยทางอาหาร พร้อมให้บริการผู้ประกอบการอาหารไทย


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยศักยภาพความพร้อมทางด้านผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารครอบคลุมทุกมิติ ทั้งงานวิจัยต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตั้งคลัสเตอร์วิจัยทางด้านนวัตกรรมอาหาร พร้อมให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเพื่อการบริโภคและการส่งออก

วิทยาการคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ ผศ.ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดแสดงผลงานวิจัยทางด้านอาหารที่ครบวงจร ภายใต้ชื่อ Chula Food Innopolis  ในงาน THAILAND Halal Assembly 2016 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม. เมื่อเร็วๆ นี้ 

ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง มีผู้ประกอบการทุกระดับที่ดำเนินธุรกิจทางด้านอาหาร ให้ความสนใจขอคำปรึกษาและนำงานวิจัยไปต่อยอดประยุกต์ใช้จริง

โดยจุฬาฯมีหน่วยงาน คณะและสาขาวิชาที่มีความพร้อมในการดำเนินงานวิจัยทางด้านอาหารที่ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่งานวิจัยต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ที่มีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมในเรื่องอาหารและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฮาลาลในประเทศไทย

รวมถึงคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ฯลฯ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคลัสเตอร์วิจัยทางด้านนวัตกรรมอาหาร (food Innovation) พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ 

“Chula Food Innopolis” ในงาน THAILAND Halal Assembly 2016 ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอาหารมาขอรับคำปรึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบอาหารและบรรจุภัณฑ์ เพื่อการสร้าง brand สินค้า แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของจุฬาฯ ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง  Thailand 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอาหารฮาลาล นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก  

ในงานนี้ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับนโยบาย Thailand 4.0” พร้อมทั้งเป็นประธานเปิด Chula Food Innopolis Pavillion และเยี่ยมชมผลงานที่จัดแสดงในงานนี้ด้วย

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้ยกตัวอย่างผลงานวิจัยของจุฬาฯที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารอย่างครบวงจรในทุกมิติ ประกอบด้วย

วิทยาการคนรุ่นใหม่

งานวิจัยต้นน้ำ เน้นการพัฒนาในระดับกระบวนการผลิตและกระบวนการเพาะเลี้ยงเป็นหลัก เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับการเพาะปลูกพันธุ์ข้าว การผลิตสัตว์น้ำ การย้ายฝากตัวอ่อน การปลูกพืชทนแล้งทนเค็ม ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับความหนาแน่นสูง ซึ่งเป็นต้นแบบของระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดสำหรับใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เช่น กุ้ง ปลานิล 

งานวิจัยกลางน้ำ เน้นการพัฒนาในระดับกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ การผลิตอาหารที่มีความจำเพาะกลุ่ม หรือการผลิตอาหารเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น การผลิตน้ำผลไม้น้ำตาลต่ำจากน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์และกรรมวิธีการผลิต ใช้จุลินทรีย์ลดปริมาณน้ำตาล

เครื่องดื่มโปรตีนสูตรไร้น้ำตาลทรายเสริมสารสกัดจากรำข้าว ช่วยในการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ สารเคลือบที่ประกอบด้วยเชลแล็กและไขสำหรับการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ไทย เช่น มะม่วง มังคุด  ส่งผลดีในการส่งออกผลไม้ไปจำหน่ายในต่างประเทศ อาหารพร้อมรับประทานสำหรับเด็กอ่อนอายุ 9 เดือน 

งานวิจัยปลายน้ำ เน้นการพัฒนาในระดับผลิตภัณฑ์กระบวนการขนส่ง การบริหารจัดการและมาตรฐานความปลอดภัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์และ Branding เช่น งานวิจัยการประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรัล เพื่อจำแนกพันธุ์ข้าวและโรคขอบใบแห้งในข้าว

การพิจารณาความพึงพอใจของภาพอาหารจากการพิมพ์ บนพื้นฐานการรับรู้ของคน ซึ่งนำเสนอเทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อาหารให้น่าสนใจ ดึงดูดสายตาลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล 

ผศ.ดร.ชาลีดา กล่าวเพิ่มเติมว่า จุฬาฯมีห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหารที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งให้บริการทดสอบสารปนเปื้อนและเนื้อสัตว์ในอาหาร โดยได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์

นอกจากจุฬาฯ จะมีคณะและหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับอาหารในทุกมิติแล้ว ที่โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ จ.สระบุรี ยังมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการแปรรูปอาหาร โรงงานแปรรูปอาหาร หน่วยวิจัยและออกแบบบรรจุภัณฑ์ และโรงงานต้นแบบแปรรูปพลังงานอีกด้วย 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอาหาร ที่สนใจงานวิจัยทางด้านอาหารของจุฬาฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โทร.084-343-7737, 083-199-3077 หรือที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โทร.0-2218-1053-4

Tags : ข่าวการศึกษา แวดวงการศึกษา

view