Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เทคโนโลยีใหม่! ไครโอ “ดี” ฟรีซเซอร์ นวัตกรรมถนอมอาหารไทย สู่ตลาดโลก

เทคโนโลยีใหม่! ไครโอ “ดี” ฟรีซเซอร์ นวัตกรรมถนอมอาหารไทย สู่ตลาดโลก


คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยส่วนวิจัยด้านวิศวกรรมอาหารและกระบวนการทางชีวภาพ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร รวมพลังกับภาคเอกชน กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี ตอบโจทย์อาหาร 4.0

เปิดตัวเทคโนโลยี ไครโอ “ดี” ฟรีซเซอร์ (Kryo “D” Freezer) นำนวัตกรรมมาถนอมอาหาร โดยทำแห้งแช่เยือกแข็งสุญญากาศแบบใหม่ ซึ่งไม่ทำลายเนื้อเยื่อ เปลี่ยนอาหารจานเด็ดเป็น “ก้อนผลึกอาหารแห้งเบา” ที่คงคุณค่าทางอาหารและสามารถที่จะคืนรูป รส กลิ่น สีเหมือนต้นฉบับเพื่อการบริโภค ภายในไม่กี่นาที ทุกที่ทุกเวลา

วิทยาการคนรุ่นใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสให้แบรนด์เชฟและอาหารไทย ส่งขายและเติบโตได้ทั่วทุกมุมโลก ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมือง ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซื้อ นักท่องเที่ยว ผู้ป่วยและผู้รักสุขภาพ ประหยัดค่าขนส่งและประหยัดพลังงานในการผลิตถึง 15%

ทั้งนี้ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนึ่งใน 5 อุตสาหกรรมหลัก ที่รัฐบาลมุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและคิดเป็นรายได้ GDP สูงสุด ประมาณ 2 ล้านล้านบาท

แต่ที่ผ่านมากลับมีสัดส่วนการลงทุนด้านวิจัยพัฒนาเพียงร้อยละ 0.2 เท่านั้น ทั้งที่ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตผลการเกษตรและแปรรูปอาหารที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก เรามีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอและยังมีเหลือเพื่อการส่งออก รวมทั้งเรามีความเชี่ยวชาญและศิลปะการปรุงอาหารอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก 

วิทยาการคนรุ่นใหม่ดังนั้น ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ทางภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ทดสอบเทคโนโลยี ไครโอ“ดี” ฟรีซเซอร์ (Kryo “D” Freezer) ซึ่งเป็นผลงานของคนไทยคือ กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี ได้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยได้รับทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นับเป็นนวัตกรรมเครื่องถนอมอาหารที่ก้าวไกลไปอีกขั้น

“จากการทดสอบทางวิศวกรรมอาหารพบว่า ในกระบวนการผลิตในไครโอ“ดี” ฟรีซเซอร์ หรือ Cryodesiscation ทำให้อาหารยังคงสภาพเหมือนอาหารต้นฉบับ ทั้งรูป รสชาติอร่อย กลิ่นและสี รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับอาหารปรุงสดมาก จะช่วยให้ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพอาหารของไทยสู่ตลาดโลก และต่อยอดไปตลาดอาหารเพื่อสุขภาพได้อีกด้วย” คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ สจล.กล่าว

คุณอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา ผู้บริหารบริษัท ไอ.ที.ซี (1993) จำกัด ซึ่งเป็นผู้วิจัยพัฒนา กล่าวเสริมว่า ที่มาของนวัตกรรมเครื่อง ไครโอ“ดี” ฟรีซเซอร์ (Kryo “D” Freezer) มาจากเดิมกระบวนการฟรีซดรายหรือการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จะเกิดผลึกน้ำแข็งขนาดใหญ่ เสมือนเป็นใบมีดที่ทำลายเนื้อเยื่อในอาหาร และส่งผลให้คุณภาพอาหารด้อยลงไป

ดังนั้น ทำอย่างไรให้เกิดผลึกน้ำแข็งที่เล็กมากๆ เพื่อให้มี “อาหาร 4.0” คุณภาพสูง เก็บไว้ได้นาน คืนรูปได้ลักษณะกายภาพ รสชาติอร่อย กลิ่น สียังอยู่ดังเดิมเช่นอาหารปรุงสดต้นฉบับ ตอบสนองวิถีชีวิตที่เร่งรีบและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 

จึงได้ใช้เวลาในการคิดค้นวิจัยและพัฒนามา 2 ปีเต็ม นับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งสุญญากาศ ไครโอ“ดี” (Cryodesiscation Technology) จะเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ของอาหารในโลก โดยออกแบบให้ขั้นตอนการแช่แข็งและการทำแห้งอยู่ในกระบวนการเดียวกัน โดดเด่นด้วยการผนวกเทคโนโลยี ระบบการลดอุณหภูมิ (Air Blast Freezer) กับการแช่เยือกแข็งแบบแผ่น (Semi Contact Plate Freezer) เข้าด้วยกันให้สินค้าแช่แข็งได้เร็วยิ่งขึ้น

สินค้าอาหารที่ได้มีรูพรุนขนาดที่เล็กมากๆ จึงไม่ทำลายเนื้อเยื่อของอาหาร ทำให้สีสัน กลิ่นและรสชาติใกล้เคียงธรรมชาติ และไม่จำกัดรูปร่างสินค้าเป็นแบบแล่หรือหั่นชิ้นเล็ก เครื่องไครโอ“ดี” ฟรีซเซอร์ (Kryo “D” Freezer) ยังออกแบบระบบทำความเย็นเป็นแบบการแช่แข็งโดยตรง (Direct Freezings) จึงมีประสิทธิภาพสูง

วิทยาการคนรุ่นใหม่และที่สำคัญประหยัดพลังงานได้กว่า 15% เมื่อเทียบกับระบบที่ใช้ Hot/Cold Fluid โดยประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นด้วยระบบการให้ความร้อนโดยตรง (Direct Heating) ในขั้นตอนการทำแห้งสินค้าอาหาร และการนำความร้อนที่ต้องระบายทิ้งที่คอนเดนเซอร์ของชุดระบบทำความเย็นมาใช้ในการละลายน้ำแข็งออกจากคอยล์ดักจับไอน้ำ (Ice Condenser)

จึงตัดงานเดินท่อน้ำสำหรับชะล้างน้ำแข็งจากภายนอกมายังเครื่อง ช่วยประหยัดน้ำและยังช่วยลดเวลาในการดึงสุญญากาศลงได้อีกด้วย

ในแง่การลดต้นทุนการผลิตอาหาร ถ้าเทียบระบบ Kryo-D Freezer กับระบบเดิม Freeze  Dry ค่าไฟ 100 บาท/ชม.สำหรับแบบเก่า และสำหรับ Kryo-D Freezer เพียง  35 บาท/ชม. แต่คุณภาพสินค้าอาหารที่ผ่านเครื่อง Kryo-D Freezer  เทียบกับ Freeze Dry  แตกต่างกันมาก เพราะเทคโนโลยี Kryo-D Freezer ไม่ทำลายเนื้อเยื่อในอาหารให้เสียหาย และสามารถคืนรูป รส กลิ่น สี และคุณค่าโภชนาการได้เหมือนต้นฉบับมากที่สุด 

“ในแง่ Shelf Life จะเก็บได้นานกว่า สินค้าแช่แข็ง Frozen Food  ประมาณ 2 เท่า ส่วนค่าขนส่งถูกกว่ามาก สินค้าทำแห้งที่ผ่านเครื่อง Kryo-D Freezer จะเบากว่า 8-9 เท่า ถ้าเทียบกับอาหารแช่แข็ง Frozen Food เช่น ขณะที่อาหารแช่แข็ง Frozen Food หนัก 1,000 กรัม, อาหารผ่าน Kryo-D Freezer จะหนักเพียง 100 กรัมเท่านั้น”

ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ ผู้เชียวชาญและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวทิ้งท้ายว่า วิศวกรรมอาหาร (Food Engineering) กำลังมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป กระบวนการผลิตอาหารและเครื่องจักรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด  คุณภาพและประสิทธิภาพใหม่ๆ 

ข้อดีของนวัตกรรม ไครโอ“ดี” ฟรีซเซอร์ (Kryo “D” Freezer) คือ 1.สามารถคงคุณสมบัติพื้นฐานและรักษาคุณสมบัติทางกายภาพของอาหารได้ดี เช่น เนื้อปูในขนมจีนน้ำยาปู รสชาติ กลิ่นอยู่ครบถ้วน สีสันแม้แต่ใบในแกงเลียงก็ยังคงมีสีเขียว คงคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 2.สะดวกรวดเร็ว สามารถกลับคืนสู่สภาวะเดิมได้เมื่อถูกน้ำหรือความชื้น

3.สามารถเก็บ “ก้อนผลึกอาหารแห้ง” ไว้ในอุณหภูมิห้องปกติได้ยาวนาน 1-2 ปี 4.ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบา ประหยัดต้นทุนการขนส่ง และง่ายต่อการขนส่ง 5.ขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร สร้างแบรนด์ของเชฟที่มีฝีมือหรือร้านอาหารดังๆ 6.สามารถแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด โดยนำมาผ่านกระบวนการ ไครโอ“ดี”ฟรีซเซอร์ (Kryo “D” Freezer) 7.ประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลาและประหยัดน้ำ และ 8.ช่วยอนุรักษ์สูตรอาหารไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย

“ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้เปิดโรงงานต้นแบบแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ทางวิศวกรรมอาหาร เผยแพร่องค์ความรู้แก่คนรุ่นใหม่และให้คำแนะนำทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการ”

วิทยาการคนรุ่นใหม่อนึ่ง สำหรับรายละเอียดของเครื่องไครโอ“ดี” ฟรีซเซอร์ (Kryo “D” Freezer) สามารถที่จะบรรจุสินค้าอาหารเข้าเครื่องได้ครั้งละ 150 กิโลกรัม โดยต้องมีความชื้นสินค้าที่เข้าเครื่องน้อยกว่า 80% ระยะเวลาในการทำแห้ง 16-24 ชม./ครั้ง ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า ตัวเครื่องดีไซน์ให้มีชั้นวางสินค้า 8 ชั้น ใช้กำลังไฟฟ้า 40 กิโลวัตต์ สามารถดักจับไอน้ำได้ 120 กิโลกรัม ขนาดเครื่อง 2.40 ม. x 5.20 ม. x 2.35 ม.

หลักการทำงานคือ อาศัยหลักการดูดน้ำออกจากตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถคืนสู่สภาพเดิมโดยวิธีการเติมน้ำ และให้ความร้อน

ประโยชน์ของเครื่อง ไครโอ“ดี” ฟรีซเซอร์ (Kryo “D” Freezer) ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรอาหารให้ถูกกับรสนิยม และภาวะสุขภาพของตนเองได้

Tags : ข่าวการศึกษา แวดวงการศึกษา

view