Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

12 ธ.ค. วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก

12 ธ.ค. วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก


นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า วันที่ 12 ธันวาคมที่จะถึงนี้ เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก ซึ่งได้ผ่านการรับรองโดยสหประชาชาติครั้งแรกในปี พ.ศ.2555 กำหนดให้วันที่ 12 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก

เพื่อให้ทั่วโลกเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for All) โดยสนับสนุนให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นเป้าหมายที่ทุกประเทศสามารถบรรลุได้ เป็นการลงทุนที่ฉลาดซึ่งรัฐทำเพื่อประชาชนทุกคน

ประเด็นการรณรงค์นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา จะยกระดับการรณรงค์เพื่อให้ทุกประเทศมุ่งไปสู่ผลสำเร็จของการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เช่น ในปี พ.ศ. 2556 ที่ใช้การรณรงค์ว่า การลงทุนของรัฐเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพเช่วยกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ถึง 24% และการลงทุนด้านสุขภาพทุกๆ 1 ดอลลาร์จะให้ผลตอบแทนกลับคืนมากกว่า 10 เท่า เป็นต้น

สำหรับประเด็นการรณรงค์ในปี พ.ศ.2559 นี้ คือ “Not IF When” คือจะไม่ใช้คำว่า ถ้ามีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้วจะเป็นอย่างไร แต่จะเปลี่ยนเป็น เมื่อไหร่ ที่แต่ละประเทศจะทำให้เกิดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งนี่เป็นประเด็นของการรณรงค์ในประเทศที่ยังไม่มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

แต่ประเทศไทยนั้น มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากว่า 15 ปีแล้ว และได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นต้นแบบประเทศไม่รวย แต่สามารถทำให้ทุกคนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีคุณภาพได้ ซึ่งไทยก็เข้าร่วมเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนนานาชาติเพื่อเป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศตัวเอง

ทั้งนี้ ในปีนี้ประเทศไทย โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกร่วมประชุม วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก ประจำปี 2559 Act with Ambition ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2559 นื้ ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

“ซึ่งจะมีการติดตามว่า การลงทุนแต่ละรัฐบาลด้านสุขภาพนั้นให้ความสำคัญต่อการไปสู่เป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้าได้อย่างไร การทบทวนวิธีการให้บริการสุขภาพ และการลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการสนับสนุนทางการเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” รักษาการเลขาธิการ สปสช.กล่าว


Tags : ข่าวการศึกษา  แวดงการศึกษา

view