Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สาขาวิชาชีววิทยา มทร.ธัญบุรี บริการ!วิชาการ “หมั่นโถววิทยาศาสตร์” สู่ชุมชน

สาขาวิชาชีววิทยา มทร.ธัญบุรี บริการ!วิชาการ “หมั่นโถววิทยาศาสตร์” สู่ชุมชน


สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี บูรณาการการวิจัยและการเรียนการสอนเพื่อนำความรู้ชีววิทยา ถ่ายทอดความรู้ชุมชนคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โดย ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ให้รายละเอียดว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารหมักจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หนึ่งในโครงการบูรณาการวิชาเรียนต่อยอดสู่การบริการชุมชน

วิทยาการคนรุ่นใหม่ซึ่งปีการศึกษานี้ทางสาขาวิชาชีววิทยาเรียนวิชาชีววิทยาของยีสต์ โดยต้องเรียนรู้กระบวนการทำหมั่นโถว เนื่องจากในการทำหมั่นโถ่วต้องมีการประยุกต์ใช้ยีสต์ในอุตสาหกรรมอาหาร ได้นำกระบวนการทำหมั่นโถว ไปบริการวิชาการชุมชนคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ชาวบ้านนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ 

นอกจากนี้ ยังให้ความรู้ทางด้านสุขาภิบาลความสะอาดในกระบวนการในการทำอาหาร บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เข้ากับชุมชน เป็นความรู้ที่สามารถจับต้องได้ ประยุกต์วัตถุดิบที่มีในชุมชนเพิ่มสีสันให้หมั่นโถว

เช่น ดอกอัญชัน หัวบีท แครอท ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ในห้องเรียนไม่มี และได้นำความรู้ที่ได้เรียนไปถ่ายทอดให้ชาวบ้าน โดยมีชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกว่า 30 คน และมีนักศึกษาจิตอาสาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมประมาณ 13 คน

“พลอย” นางสาวอาทิตยาพัณณ์ กันนิกา นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เล่าว่า เคยเข้าร่วมบริการวิชาการกับทางสาขาวิชา โดนำวิชาที่เรียนไปบูรณาการเข้ากับชุมชน เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งในชีวิตการเรียน ชุมชนที่ได้ลงพื้นที่จะมีภูมิปัญญาที่แตกต่างกัน ปัญหาของแต่ละแหล่งๆ จะไม่เหมือนกัน

“ความรู้ของชาวบ้านบางเรื่องเราอาจจะไม่รู้ เมื่อได้แลกเปลี่ยนพูดคุย ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น นอกจากการสอนทำหมั่นโถวให้ชาวบ้าน ยังมีการอบรมเกี่ยวกับสุขาภิบาลที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านอีกด้วย”

“อาร์ท” นายกฤตกร ลิ้มรุจิวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประธานฝ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ สโมสรคณะวิทยาศาสตร์ เล่าว่า ส่วนใหญ่จะออกทำกิจกรรมจิตอาสากับทางสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ออกเป็นทำจิตอาสา แต่ในฐานะวิทยากรให้ความรู้ชาวบ้าน นอกจากที่ได้เรียนรู้วิชาเรียนในห้องเรียน ความรู้ที่ได้ไม่เพียงแต่จบในห้องเรียน แต่ยังนำไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านอีกด้วย เป็นบททดสอบว่า เรามีความรู้มากน้อยเพียงใด

“ในการเดินทางไปในครั้งนี้ ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ความรู้ใหม่นอกห้องเรียน การคั้นน้ำดอกอัญชัน ควรคั้นในน้ำอุ่นมากกว่าน้ำปกติ เพราะจะได้สีของน้ำดอกอัญชันที่สวย ความรู้เหล่านี้ถ้าไม่ได้ลงพื้นที่จริง หรือหน้างานอาจจะไม่พบ”

ขณะที่ “ไฟร์ท” นางสาวธัญญภรณ์ จรรยารัตนวิถี และ “เต้ย” นายรัฐภูมิ สินศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เล่าว่า เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กัน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นำความรู้ที่ได้เรียนมา ไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน

“เนื่องจากทุกวันนี้นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น ความรู้ใหม่ๆ ที่ในตำราเรียน ชาวบ้านไม่รู้ หรือจะเป็นประสบการณ์ที่ชาวบ้านมี แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน ถ้ามีโอกาสอยากเข้าร่วมโครงการนี้อีกครั้ง”

โดย : ชลธิชา ศรีอุบล


Tags : ข่าวการศึกษา แวดวงการศึกษา

view