Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

“เครื่องรีดผักตบชวา ลูกรีด 2 ชุด” เทคโนโลยีใหม่! ผลงานทีมวิศวะเครื่องกล 2 มหาวิทยาลัย

“เครื่องรีดผักตบชวา ลูกรีด 2 ชุด” เทคโนโลยีใหม่! ผลงานทีมวิศวะเครื่องกล 2 มหาวิทยาลัย


“ผักตบชวา” ในแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองต่างๆ โดยเฉพาะเขตภาคกลางมีจำนวนมากขึ้น และหนาแน่นเต็มพื้นที่บนผิวน้ำ ก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียและกีดขวางทางน้ำ ส่งผลต่อการระบายในช่วงน้ำหลากหรือช่วงที่ฝนตกหนัก ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทางน้ำ

แม้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะระดมสรรพกำลังลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง แต่ผักตบชวาก็ยังเป็นปัญหาและสร้างความเดือดร้อน ดังที่เห็นในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพืชที่เติบโตและขยายพันธุ์ได้ง่าย

วิทยาการคนรุ่นใหม่ แนวทางการใช้ประโยชน์ประการหนึ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชชนิดนี้ คือการนำผักตบชวาไปตากแห้ง สำหรับใช้เป็นวัสดุในงานหัตถกรรมประเภทจักสาน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันสินค้าจำพวกจักสานจากผักตบชวานี้ กลับมีข้อจำกัดเรื่องมาตรฐานสินค้า และต้องใช้แรงงานที่มีทักษะความชำนาญสูง

อีกทั้งกระบวนการผลิตเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานาน การเตรียมผักตบชวาแห้งเพื่อเป็นวัสดุจักสานยังเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องมีการควบคุม ซึ่งประกอบด้วยการรีด ฉีกหรือตัดแบ่งเส้นผักตบชวาแห้ง แต่เดิมใช้แรงงานฝีมือในการทำงาน มีอัตราการทำงานต่ำ ใช้เวลานานและคุณภาพวัสดุที่ได้ไม่คงที่ อันจะมีผลต่อคุณภาพและความสวยงามของการจักสานมากที่สุด

แต่หากวัสดุจักสานมีคุณภาพ จะช่วยให้ผู้ผลิตทำงานได้ง่ายขึ้น ลดเวลาการทำงานและต่อยอดความคิดเพื่อพัฒนาลวดลายการจักสานใหม่ๆ ได้หลากหลาย และขายได้ในราคาที่สูงขึ้น

ซึ่งจุดประกายให้กับอาจารย์มานพ แย้มแฟง และทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยมี ดร.ธนาพล สุขชนะ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมวิจัยและพัฒนา “เครื่องรีดผักตบชวาใหม่” ในลักษณะรีดไปกลับ กำหนดความต้องการในการรีดได้ ภายใน 1 ชั่วโมง รีดผักตบชวาแห้งได้ 9-10 กิโลกรัม           

วิทยาการคนรุ่นใหม่ อาจารย์มานพ อธิบายว่า การออกแบบและพัฒนาเครื่องรีดผักตบชวานี้ เพื่อไปช่วยกลุ่มเกษตรกร อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักตบชวาในการเตรียมผักตบชวาเพื่องานจักสาน โดยใช้มอเตอร์เป็นต้นกำลังส่งกำลังผ่านไปยังชุดลูกรีดผักตบชวาที่หมุนเข้าหากันชุดแรก

โดยผู้ใช้งานจะนำผักตบชวาที่แห้งใส่ผ่านช่อง ผักตบชวาจะถูกดึงและรีดจากชุดลูกรีดชุดแรก จากนั้นผักตบชวาที่ถูกรีดจะถูกส่งต่อไปยังชุดลูกรีดที่ 2 เพื่อรีดอีกครั้ง ผักตบชวาที่ผ่านการรีดแล้วจะออกทางช่องทางออก เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งแต่เดิมนั้นมีชุดลูกรีดเพียง 1 ชุด ทำให้เกิดการติดขัดในกระบวนการรีดได้ จึงพัฒนาแก้ปัญหาใหม่มาเป็นชุดลูกรีด 2 ชุด

“เครื่องรีดผักตบชวานี้ สามารถรีดไปกลับและกำหนดความต้องการในการรีดได้ ว่าจะรีดเรียบทั้งต้นหรือรีดเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของต้น เพราะบางผลิตภัณฑ์ เช่น กล่องใส่กระดาษทิชชู หรือกระเป๋า ซึ่งส่วนล่างจะรีดเรียบแต่ด้านข้างจะไม่รีด และระบบการทำงานของเครื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อน สามารถบำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ง่าย ทั้งยังมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ตัวเครื่องมีขนาดเล็กเคลื่อนย้ายสะดวก” อาจารย์มานพกล่าว

ด้าน ตัวแทนทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวเสริมว่า ถือเป็นอีกผลงานหนึ่งในด้านวิศวกรรมเครื่องกล เป็นการนำความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและการออกแบบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าของผักตบชวา และช่วยในการเตรียมวัสดุจักสานให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ ต่อไป

“และสามารถรีดวัสดุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับผักตบชวาได้เช่นกัน จำพวกก้านกล้วยหรือต้นกก ทั้งยังคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ทั้งเรื่องคุณภาพ ความคงทนของผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิตได้อีกทางหนึ่ง”

เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์มานพ โทร.086-663-4562

โดย : อลงกรณ์ รัตตะเวทิน


Tags : ข่าวการศึกษา แวดวงการศึกษา

view