Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ย้อนอดีต “การุณ สกุลประดิษฐ์” ผงาด!คุม สพฐ.

ย้อนอดีต “การุณ สกุลประดิษฐ์” ผงาด!คุม สพฐ.

จับกระแสข่าวเด่นการศึกษายังคงแปลกประหลาดใจกันไม่หาย! สำหรับคนในแวดวงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบการเสนอรายชื่อแต่งตั้ง นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซี 10 ผงาดขยับขึ้นนั่งเก้าอี้ซี 11 ในฐานะ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)

แทนที่ ดร.กมล รอดคล้าย ที่ถูกเสนอโยกย้ายไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) แทน ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายน 2558 นี้

แน่นอนว่า ตามมาด้วยเสียงซุบซิบวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานา นัยว่า นายการุณ ถ้าไม่มีความรู้ ความสามารถดีเลิศ ก็ต้องมีอะไรดีๆ ซ่อนอยู่ เพราะใช้เวลาแค่ราว 2 ปี ในช่วงรัฐบาลที่แล้ว และรัฐบาลทหารปัจจุบัน ก็ก้าวจากตำแหน่งซี 8 หน่วยงานทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นพรวดพราดมาเป็นผู้บริหาร ศธ.ระดับสูงสุดซี 11 คุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หน่วยงานใหญ่สุดใน ศธ. เพราะมีบุคลากรใต้บังคับบัญชานับแสนคน

แม้เจ้าตัวจะกล่าวออกตัวกับสื่อสั้นๆ ว่า ไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อน แต่ขอบคุณที่ผู้ใหญ่ไว้วางใจและให้โอกาสทำงานใหญ่

ในขณะที่ ดร.กมลก็ออกมาการันตีเชื่อมือนายการุณว่า จะเข้ามาบริหารงานใน สพฐ.ให้มีประสิทธิภาพได้ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง

ย้อนดูประวัตินายการุณ สกุลประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2502 สมรสแล้ว มีบุตร/ธิดา 2 คน สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วค.พระนคร พ.ศ.2524 และปริญญาโท ศษม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2541 ผ่านหลักสูตรนักบริหารระดับสูงผู้นำมี วิสัยทัศน์และคุณธรรมรุ่นที่ 71 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2554 และผ่านหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2555

ประวัติการรับราชการ บรรจุเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2525 ในตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี, ดำรงตำแหน่งระดับ 8 เป็น ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.นราธิวาส พ.ศ.2542-2549, ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.ยะลา พ.ศ.2549-2550, ผอ.เขตตรวจราชการที่ 12 พ.ศ.2550-2552

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษาดำรงตำแหน่งในระดับ 9 ผอ.สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 พ.ศ.2552-2555, ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 พ.ศ.2555-2556 เพียง 6 เดือน ก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนักบริหารระดับต้นใน ศธ.ส่วนกลาง ในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2556, เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ขยับขึ้นซี 10 ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ถัดมาไม่ถึงปี เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2557 ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเห็นชอบให้โยกย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) แค่ปีเดียวก่อนที่ ครม.เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 จะเห็นชอบให้นั่งเก้าอี้ซี 11 เลขาธิการ กพฐ.

ห้วงเวลาของการรับราชการที่ผ่านมา นายการุณถือว่ามีผลงานที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย เช่น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ข้าราชการตัวอย่าง รางวัลผู้บริหารดีเด่นจากการพัฒนาการศึกษานอกระบบในจังหวัดปัตตานี ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ.2545 ในฐานะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ำเสมอ ได้รับการยอมรับและเลื่อมใสศรัทธาจากศิษย์และบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นายการุณไปในทิศทางใดก็ตาม แต่บรรดาพรรคพวกเพื่อนฝูงจะยกย่องท่านผู้นี้ว่า เป็นเอตทัคคะ (ผู้ยอดเยี่ยม) ในด้านชายแดนภาคใต้เป็นพิเศษ ใช้ชีวิตจากการเป็นคนพื้นที่ สร้างงานเป็นที่ปรากฏ จนมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่Tags : ข่าวการศึกษา แวดวงการศึกษา

view